Gå till innehållet

Bin och nattfjärilar kompletterar varandra som pollinatörer

En ny studie visar att vi måste ta hänsyn till annat än bin för att bibehålla pollinering i och runt städer.

Tidigare studier har visat att Nattfjärilar är väldigt underskattade pollinatörer och att de till och med är effektivare än bin. Nu har forskare vid University of Sheffield i Storbritannien jämfört hur bin och nattfjärilars pollinering påverkas av allt större städer. De fann att både grupperna påverkades negativt med kraftigt försämrad pollinering som följd. Precis som den tidigare studien upptäckte forskarna att nattfjärilar är viktiga och underskattade pollinatörer och att de står för så mycket som en tredjedel av pollineringen av vilda växter, grödor i jordbruk och träd. Dessutom besökte de fler olika arter träd och grödor än man tidigare identifierat.

– Vår studie visade att i mer urbaniserade områden minskar mångfalden av pollen som samlas in av nattfjärilar och bin. Det kan innebära att det finns mindre blomresurser tillgängliga för urbana pollinatörer. Nattfjärilar och bin är beroende av växter för sin överlevnad och växtpopulationer är också beroende av insekter för pollinering. Att skydda grönområden i städer och se till att de utvecklas så att de inte bara bevarar bin utan även stöder en mångfald av vilda djur kommer att säkerställa att både bi- och nattfjärilspopulationer förblir motståndskraftiga och att våra städer förblir hälsosammare och grönare platser, säger Emilie Ellis, huvudförfattare till studien.

Hon menar att det behövs en mångfald av växter, inte minst inhemska sådana, i städer för att gynna bin och nattfjärilar.

– När vi planerar grönområden måste vi ta hänsyn till att mångfalden av växter både gynnar nattfjärilar och bin, för att försäkra oss om att både växter och insekter klarar sig när de utsätts för klimatkrisen och fortsätta förluster, säger Emelie Ellis.

Stuart Campbell, vid University of Sheffield, var också inblandad i studien. Han menar att vi har mycket större kunskap om Storbritanniens ungefär 250 arter bin än om landets över 2 500 nattfjärilar, men att vi nu sakta lär oss mer om vilka insekter som är viktiga för pollinering.

– Det vi kunde göra i den här studien var att använda DNA-sekvensering för att identifiera det pollen som fastnar på nattfjärilar när de besöker blommor. Vi fann att nattfjärilar förmodligen pollinerar en rad olika växtarter, många av dem vilda, som sannolikt inte pollineras av bin – och vice versa. Den här studien visar tydligt att pollinering sker genom komplexa nätverk av insekter och växter, och att dessa nätverk kan vara känsliga för urbanisering. Vi kan också lära oss vilka växtarter som kan vara de bästa födokällorna för olika insekter och använda den informationen för att bättre ta hand om alla våra pollinerare, säger Stuart Campbell.

Läs även

Nattfjärilar är underskattade pollinatörer
• Värdväxter – minst lika viktigt som nektarväxter
• Halvering av nattfjärilar på platser med belysning
• Ny studie: Nattbelysning stor anledning till insektsdöden
• Ljusföroreningar ger sämre pollinering på natten
• Ljusföroreningar ökar över hela jorden

Källor: University of Sheffield och Ecology Letters

Mer att läsa