Gå till innehållet

Ljusföroreningar ökar över hela jorden

Italienska Alperna, Europa.  Foto: Max Pixel Creative Commons CCO

Nätterna på jorden blir allt ljusare, enligt en ny rapport. Det artificiella ljuset, ljusföroreningar, har ökat globalt i de flesta länder mellan 2012 och 2016. Något som inte är bra för människa, växt eller djur.

Satellitobservationer som utförts under oktober månad under fem års tid visar att jordens artificiellt upplysta områden har växt med minst 2% per år. De sensorer som forskarna använde kunde dock inte mäta LED lampors blåa strålar, så det är troligtvis frågan om mycket större ljusföroreningar än 2% per år, eftersom LED-belysning har ökat markant, enligt forskarteamet.

LÄS ÄVEN: • Fladdermöss överger upplysta kyrkor – ett seriöst hot

Christopher Kyba, som är en av forskarna bakom rapporten, är besviken på resultatet. Han säger i en intervju att det har rubbat föreställningen om att belysning som spar energi skulle minska den globala användningen av ljuskällor.

– Jag hade hoppats på att den ökade användningen av LED-lampor skulle påverka så att ljusföroreningarna i världen minskade, säger han i en intervju i The Guardian. Istället har ljusanvändningen ökat.

LÄS ÄVEN: • Stadsljus skyndar på koltrastar

De negativa effekterna av upplysta nätter är många – människors nattsömn rubbas vilket i sin tur drabbar välmående och hälsa. Fåglarnas migration påverkas eftersom de blir förvirrade i sin orientering, även fortplantningsförmågan påverkas. Detta gäller även fladdermöss som är beroende av nattens mörker för att kunna jaga. Det gäller fiskar, groddjur och insekter. Växter luras till längre växtperioder vilket gör att de klarar vintern sämre. Vi går dessutom miste om att uppleva stjärnhimlen. Ljuset från gatlampor, reklamskyltar och bilar stör möjligheten att se stjärnhimlen redan i en liten stad.

Bilden är från 1995, nu är det många fler ljuskällor. Foto: Craig Mayhew och Robert Simmon från data från Christopher Elvidge, NOAA, National Geophysical Data Center  via Wikimedia Commons

De enda ställen på jorden som det är mörkare om natten än tidigare är i områden som har drabbats av konflikter, exempelvis Syrien. I Asien, Afrika och i Sydamerika har det artificiella ljuset ökat. Fler och fler installerar utomhusbelysning i och med att det blir billigare. Städerna växer med stora förorter vilket innebär att fler områden lyses upp. Andra upplysta ställen är växthusområden i Nederländerna och områden med utbrett jordbruk.

Christopher Kyba med kollegor rekommenderar att avstå från stark belysning så mycket som möjligt. Det blir färre ljusföroreningar om gul belysning används istället för vit. Han vill också att mer effektiva metoder tas tillvara för att lysa upp områden som stora parkeringsplatser och stadsgator. Strålkastare ska riktas nedåt dit ljuset behövs så att det inte blir något ströljus. Dämpade lampor som placeras närmare varandra och riktas in ger ett bättre sken, än starka lampor som står utplacerade långt isär.

Källor Science Advances,

Mer att läsa