Gå till innehållet

Ljusföroreningar ger sämre pollinering på natten

En humla inspekterar jungfru marie nycklar. Foto: Erik Hansson

Konstgjort ljus som gatlyktor påverkar pollineringen av växter negativt, enligt en ny studie. Nattfjärilar luras till det artificiella ljuset istället för att lockas till växternas nektar. Den pollination som sker nattetid kan inte ersättas av de pollinatörer som är aktiva på dagen.

Studien visar att växter som lever nära artificiellt ljus som gatlyktor, pollineras mer sällan och får färre frön än de växter som inte utsätts för ljus nattetid. Eva Knop, ekolog vid Berns universitet i Schweiz och en av författarna till rapporten, säger i en intervju med Mongabay:

– Även om det är fler djur som pollinerar en växt på dagen än på natten kan det inte ersätta den pollinering som uteblev på natten på grund av den artificiella belysningen. Studier visar att nattpollinatörer är mer effektiva på att föra över pollen mellan växter än dagpollinatörer.

Forskare har beräknat att en tredjedel av alla exporterade grödor är beroende av olika djur för sin pollination. Många växter pollineras på natten särskilt i tropiska delar av världen och i ökenområden. Växterna attraherar nattliga pollinatörer genom att avge dofter och stora mängder nektar. Men de senaste 20 åren har ljusföroreningar ökat med mer än 70 procent i Europa och USA vilket påverkar pollineringen.

LÄS ÄVEN: • Ljusföroreningar ökar över hela jorden

Nattpollinatörer, exempelvis nattfjärilar, flyger tyvärr hellre till det artificiella ljuset än till nektarn i växterna. Det visar de undersökningar som Knop med sitt team har gjort. I studien utsattes kåltistar (Cirsium oleraceum) för ett experiment där hälften av dem fick växa i gatljus. Forskarna undersökte sedan nattpollinatörernas beteende.

Mexican Long-tongued bat, choeronycteris mexicana. Foto: USFWS via Wikipedia Commons

Det artificiella ljuset minskade antalet nattpollinatörer med 62 procent. Nästan 300 olika arter av insekter besökte växterna som stod i mörker, 29 procent färre arter besökte det upplysta fältet. Ljuset orsakade även att mängden frön minskade med 13 procent. Forskarteamet antyder också att pollinering som sker på dagen blir mer effektiv om växterna redan har besökts av ett stort antal nattpollinatörer.

Källor: Mongabay och Nature

Mer att läsa