Gå till innehållet

Besvikelse efter toppmöte om plast

Förbud mot farliga kemikalier och bindande avtal motarbetades på toppmöte.

Tillverkningen av plast har ökat extremt mycket i världen. På 1950-talet producerades 1,5 miljoner ton plast per år. Idag är summan 400 miljoner ton. Det leder inte bara till enorma utsläpp av växthusgaser under produktionen, minst 14 miljoner ton plast hamnar dessutom i havet varje år och situationen blir allt värre. Mängden plastskräp i haven beräknas bli tredubblat om 20 år.

Många länder har förvisso börjat införa nya lagar mot nedskräpning, men problemet blir fortfarande allt större. Nyligen avslutades ett tredje internationellt förhandlingsmötet om ett globalt plastavtal mellan över 160 länder. Mötets ordförande Gustavo Adolfo Meza-Cuadra Velasquez summerar det så här:

– De senaste tio dagarna har varit ett stort steg framåt mot att uppnå vårt mål att utveckla ett internationellt rättsligt bindande verktyg för att stoppa plastföroreningar. Men de har också påmint oss om att mycket återstår att göra, både när det gäller att minska våra meningsskiljaktigheter och att utveckla tekniskt arbete som underlag för våra förhandlingar.

Fördröjningstaktik för att få igenom frivillighet

Men även om en majoritet av de deltagande länderna ställer sig bakom ett starkt fördrag mot plastskräp och skadliga kemikalier så anser WWF att resultatet trots allt blev en besvikelse efter att en handfull länder, däribland Ryssland och Saudiarabien, använt sig av fördröjningstaktik för att få till ett löst, frivilligt avtal.

– Det blir nu inget formellt arbete innan nästa förhandlingsrunda i april i Ottawa, vilket försenar diskussioner om åtgärder för att få slut på plastföroreningskrisen. Förhandlarna har i uppdrag av FN:s miljöförsamling att utveckla ett fördrag som stoppar föroreningar från plasten. Varje försening leder till att vi lämnar över problemen till framtida generationer, säger Inger Näslund, senior havsexpert på WWF.

Lyssnar hellre på fossilbolagen

Det återstår nu två omgångar av förhandlingar; i Ottawa i Kanada i april och i Korea senare under 2024. Sverige och EU vill att avtalet blir juridiskt bindande och att hela plastens livscykel omfattas så att de farliga kemikalierna i produktionen förbjuds och att mängden plast som släpps ut i haven minskar. I dagsläget återvinns bara knappt 10 procent av plastavfallet.

Graham Forbes från Greenpeace USA, chef för Greenpeaces delegation på förhandlingarna, anser att världens ledare har valt att lyssna på fossilbolagen och plastindustrin istället för resten av mänskligheten som drabbas av plasten. Han anser att förhandlingarna är på väg att bli en katastrof:

– Det globala plastavtalet måste minska produktionen av plast med åtminstone 75 procent till 2040. Vi kan inte skydda klimatet, den biologiska mångfalden eller den globala folkhälsan om vi inte minskar plastproduktionen. Det är odiskutabelt, men mer än halvvägs genom förhandlingarna går vi mot en katastrof. Regeringar tillåter fossila intressen att driva förhandlingarna mot något som tveklöst kommer att göra plastproblemet och klimatkrisen värre.

Läs även

• Plastskräp i haven beräknas tredubblas om 20 år
• Många hotade havsfåglar födosöker i områden med plastöar
• Plast­situationen i haven är värre än man trott
• Allt fler städer inför ballong­förbud – stort hot mot djur
• Ny rapport: Dumpad fiskeutrustning långvarigt hot mot haven
• Vi får i oss mikroplast motsvarande ett kreditkort i veckan

Källor: UNEP, WWF och Greenpeace

Mer att läsa