Gå till innehållet

Plast­situationen i haven är värre än man trott

En ny studie visar att det finns över 30 gånger mer plast i haven än vad tidigare beräkningar kommit fram till.

– Situationen är mycket värre än vi väntade oss. 2014 uppskattades att det fanns 5 biljoner plastpartiklar i haven. Nu, mindre än tio år senare, är vi uppe i 170 biljoner, säger Patricia Villarrubia-Gómez, vid Stockholm Resilience Center som är en av medförfattarna till den nya studien, publicerad i Plos One.

Det är inte så lätt att få en bild av vad det innebär med 170 biljoner plastbitar (intervall: 82–358 biljoner), men det väger ungefär 1,1-4.9 miljoner ton, vilket motsvarar mellan 183 000 och 816 000 fullvuxna afrikanska elefant-hannar. Forskarna menar också att mängden kan beskrivas som att det finns ett lager av plast-smog som täcker all havsyta.

Studien är baserad på 11 777 prover och har jämfört resultatet med data från åren 1979 och 2019. Forskarna kunde då se att från 2005 och framåt ökade mängden plast i haven kraftigt och i den här takten kommer vi till år 2040 ha 2,6 gånger så mycket plast i haven som år 2016.

– Den exponentiella ökningen av mikroplaster i världshaven är en tydlig varning om att vi måste agera nu på global nivå, sluta fokusera på sanering och återvinning och inleda en tidsålder där företag tar ansvar för hela livscykeln för de saker de tillverkar. Sanering är meningslöst om vi fortsätter att producera plast i nuvarande takt. Det har talats om återvinning alltför länge samtidigt som plastindustrin avvisar alla åtaganden att köpa återvunnet material eller att konstruera sina produkter anpassade för återvinning. Det är dags att ta itu med plastproblemet vid källan, säger huvudförfattaren Marcus Eriksen från 5 Gyres Institute, som ledde studien.

Diskussioner om globala avtal för att stoppa plastföroreningarna pågår. I början av 2022 antog FN:s medlemsstater ett “ambitiöst” plastavtal för att upprätta ett rättsligt bindande globalt avtal som tar upp hela plastens livscykel, inklusive produktion, utformning och bortskaffande, senast 2024. Forskarna bakom studien påpekar dock att avtalets styrka helt kommer bero på “medlemsstaternas åtaganden och på om åtgärderna är inriktade på plastens hela livscykel, från utvinning och tillverkning till dess slutanvändning”.

– Lösningsstrategier måste ta itu med de system som begränsar utsläppen av plastföroreningar i första hand. Därför är de bästa långsiktiga globala lösningarna att upprätta standardiserade övervakningsramar för att spåra globala trender och skapa bindande och verkställbara internationella avtal för att förhindra utsläpp av plastföroreningar, skriver de i sin slutsats.

Läs även

• FN-länder enade om “ambitiöst” plastavtal
Plast i haven: Allvarligt läge idag – betydligt värre i nära framtid
• Plastskräp i haven beräknas tredubblas om 20 år
• Nya lagar mot nedskräpning i många länder 2021
• Kraftigt ökad illegal hantering av plast – dumpas i fattiga länder
• Ny rapport: Dumpad fiskeutrustning långvarigt hot mot haven
• Vi får i oss mikroplast motsvarande ett kreditkort i veckan

Källor: Stockholm Resilience Center och Plos One

Mer att läsa