Gå till innehållet

FN-länder enade om “ambitiöst” plastavtal

Nedskräpning på strand. U.S. Fish and Wildlife Service HeadquartersBeach strewn with plastic debrisUploaded by Dolovis, Public Domain, Länk

Regler och skyldigheter ska införas för hela plastens livscykel – från produktion till återvinning. Olje- och kemibolag motarbetar avtalet.

98 procent av all engångsplast produceras från fossila bränslen och produktionen ökar kraftigt. Till år 2040 beräknas vår plastproduktion fördubblas och FN:s miljöprogram UNEP har beräknat att växthusgasutsläppen från användning och produktion av plast kommer att växa till 19 procent av den globala koldioxidbdugeten. Till år 2050 beräknas plastskräpen i haven ha ökat så mycket att det kommer finnas mer plast än fiskar i haven.

Men när världens FN-medlemsländer träffas på miljömötet UNEA-5.2 för att minska denna stora belastning på vår planet, jobbar olje- och kemibolag för att få FN-länderna att enbart fokusera på återvinningen och inte den fossilkrävande produktionen, det avslöjade Reuters.

Men länderna enades trots det om ett avtal, som ska minska utsläppen av plast under hela livscykeln.

– Det här är en av de mest ambitiösa åtgärderna för miljön sedan Montrealprotokollet 1989, då det beslutades att fasa ut ozonnedbrytande ämnen. Det är ett stort steg framåt och kommer efter fyra års kampanjarbete av WWF och många andra, säger Inger Näslund, senior havsexpert på WWF i ett pressmeddelande.

Nu ska avtalet mynna ut i ett nytt färdigt avtal under de kommande två åren och för att det ska vara effektivt vill UNEP inte att det bara ska vara frivilligt att följa det, utan rättsligt bindande.

– Vi vet alla att ett avtal bara räknas om det är rättsligt bindande och om det tar hänsyn till hela livscykeln, från framställningen via produktionen till avfallet, säger Inger Andersen, chef för FN:s miljöprogram.

Källor: UNEP, Reuters och WWF

Mer att läsa