Gå till innehållet

Barrträd får allt svårare att klara klimatet – både i USA och Europa

En ny studie från USA visar att många barrskogar i USA är "strandade" i områden som håller på att bli för varma för dem. Även i Europa håller granskogarna på att få det svårt.

Det är kombinationen av ett allt varmare klimat och allt fler byggnader i området som gör temperaturen högre. Nutidens skogsbränder i Kalifornien har också blivit allt mer destruktiva. Det drabbar barrträden i delstaten. Med hjälp av data som sträcker sig 90 år bakåt i tiden kunde forskarna se att den temperatur som är mest lämplig för barrträden numera hittas hela 182 meter högre upp på bergen. Samtidigt har inte träden hunnit med i förändringen. I snitt har de bara hunnit 34 meter högre upp längs bergen och är därmed känsliga för att slås ut eller konkurreras ut av arter som är bättre lämpade för klimatet.

Den Stanford-ledda studien, publicerad i PNAS Nexus, kom fram till att ungefär en femtedel av barrskogarna i Kalifornien får allt svårare att hantera regionens allt varmare klimat. En majoritet av dessa skogar hittas på under 2 356 meters höjd. Forskarna kallar det för “zombieskogar” som bara temporärt lurar döden och menar att de snart kommer att tvingas bytas ut mot andra trädsorter. Inom de närmaste 77 åren kommer andelen barrträd som växer på en plats som inte är lämplig för dem att dubbleras.

– Med tanke på det stora antalet människor som lever i dessa ekosystem och det breda utbudet av ekosystemtjänster som skogar ger, bör vi allvarligt undersöka möjligheterna att skydda och förbättra de viktigaste funktionerna, säger Chris Field, medförfattare till studien.

Tysklands granskogar dör i snabb takt

En liknande utveckling sker i Tyskland och Centraleuropa. Efter andra världskriget planterades mängder av granar i stora plantageskogar i Tyskland. De blev en viktig del av den tyska ekonomin i många år. Men så började klimatet förändras. De riktigt stora effekterna kom med en extrem storm i januari 2018 som fällde mängder av granar. Därefter blev de följande tre åren extremt torra. Granarna har svårt att klara en sådan torka och blev stressade. Med täta granplantager med stressade träd blev de enkla byten för granbarkborrarna. De kunde sprida sig snabbt i de täta trädraderna och kunde utveckla flera generationer på kort tid. Det kunde ta tre veckor för en till synes frisk gran att dö, berättar Science.

– För granbarkborrarna är granar i täta rader i samma ålder som blir stressade, en buffé, säger Jiri Hulcr, en av världens främsta experter på barkborrar.

Hela 2,5 procent av Tysklands skogar dog under åren 2018-2021, mestadels granar. Redan efter två somrar, 2019, hade över 1 000 kvadratkilometer granskog dött. Det blev tydligt vad klimatkrisen kunde ställa till med.

– Det var något av en tidig varning – ett larm om vad som kommer att ske. Framtiden är oroande, sa skogsforskaren Gert-Jan Nabuurs vid Wageningen University & Research, till Science.

På den statliga skogsforskningsmyndigheten i Tyskland slog man fast att monokulturerna av gran inte har en säker framtid och att katastrofen för landets trädplantager 2018-2021 var en tydlig signal till skogsindustrin att de måste byta från granar till andra arter.

Tysklands klimat kommer snart till Sverige

Denna utveckling är inte isolerad till Tyskland och Centraleuropa. Klimatet i dessa områden sprider sig norrut i takt med att den globala uppvärmningen fortskrider. Enligt Naturvårdsverket behöver bara temperaturen öka en grad för att södra Sverige kommer få samma klimat som i centrala Tyskland. SMHI har kommit fram till att det troligen blir över 3 grader varmare i snitt i Sverige till åren 2070-2100 under förutsättningen att vi lyckas minska utsläppen relativt kraftigt framöver. Det råkar också vara ungefär vid den tiden som granar planterade idag tidigast får avverkas.

Men trots att vårt klimat i Sverige närmar sig Tysklands med stormsteg planteras det fortfarande ungefär lika mycket gran idag som för tio eller 20 år sedan. Forskare varnade redan för 15 år sedan för att granar är dåligt anpassade till vårt framtida klimat.

Läs även

Källor: Stanford university, PNAS Nexus och Science

Mer att läsa