Gå till innehållet

Kris för tyska skogar: “gult kort till mänskligheten”

Skador på bok i tre stadier: 1) svarta fläckar. 2) barken lossnar. 3) boken dör. Foto: Stefan Kaltwasser

Tysklands skogar befinner sig i en kris, på grund av den globala uppvärmningen. Torka och höga temperaturer flera år i rad har lett till att över 1 miljon träd dött enbart sedan 2018 och nu riskerar delar av landet att få ett klimat som inte kan ha skogar.

Det var inte bara Sverige som drabbades av svår torka 2018. Det var också den värsta på minst 50 år i Tyskland och även 2019 blev ett torrt år som slog hårt mot landets skogar. De drabbades så hårt att 1 400 kvadratkilometer skog dog i en kombination av hetta, torka, stormar, bränder, samt angrepp från skalbaggar och svampar.

En som sett problemen på nära håll och som börjar tappa hoppet är Stefan Kaltwasser. Han studerade skogsskötsel vid Göttingens universitet i slutet av 90-talet och köpte 1996 också 21 hektar skog i Värmland. Han är ofta på besök i Sverige och känner väl till skogarna i båda länderna.

Nu jobbar han med en statligt ägd skog i delstaten Hessen, några mil norr om Frankfurt. Det är ett 2 000 hektar stort område och målet med skogsbruket där är att med försiktiga metoder skapa högkvalitativt timmer av framför allt bok och ek, men även lärk och douglasgran.

Flera års torka har satt djupa spår
Han berättar att de senaste åren har skogarna drabbats hårt av torka. 2018 och 2019 kom väldigt lite regn under tillväxtperioden mellan maj och september och nästan ingen snö som kunde ge smältvatten på våren. När det väl regnade kom det så mycket på kort tid att det ledde till kraftig ytdränering.

Han berättar att de först började märka effekterna av torkan på gran, som är Sveriges vanligaste trädslag.
– Gran är det första trädet som visar reaktioner på torka. Granbarkborren förökar sig snabbt, men den är inte ett hot på egen hand. Om en gran har tillräckligt med vatten och är friskt har inte dessa insekter en chans, säger Stefan Kaltwasser.

Sedan började även andra träd få problem. Bokarna har fått komplexa sjukdomar där barken faller av och träden till slut dör (se bildserie ovan). Ekarna, som lever i symbios med mykorrhizasvampar vid rötterna för att få näring, har drabbats av ett allt lägre PH-värde. Efter hand dör rötterna och träden tappar sina löv i toppen och sedan dör hela trädet.

Död gran bredvid en opåverkad silvergran. Foto: Stefan Kaltwasser

– Även douglasgranen, som hyllas som ett superträd mot den globala uppvärmningen, fick på sina håll stora problem med sina barr. Det enda trädet som klarat sig är silvergranen. Den ser ut som om inget hänt, säger Stefan Kaltwasser.

Vad kan göras för att stoppa den här utvecklingen?
– Ingenting! Ingen vet hur vattenbalansen kommer vara om 150 år. Varenda euro som spenderas på en planta är en 50/50-chansning om det fungerar eller inte. Silvergranar kan inte planteras vid ett kalhygge eftersom deras barr inte överlever sen frost. De behöver skydd mot frost från gamla träd.

Är det bättre att plantera träd som idag trivs i Medelhavsområdet?
– Kanske. Ingen vet!

Problemen syns framför allt i mellersta Tysklands lågland. I de alpina delarna och i kustområdena är läget inte lika illa. Än så länge.
– I framtiden kommer de här problemen nå skogar som ligger på högre höjder och även platser längre norrut, som Sverige, förklarar Stefan Kaltwasser och fortsätter:

– Jag anser att det här är naturens sätt att ge “gult kort” till mänskligheten. Den globala uppvärmningen förändrar vegetationstyperna och för med sig stora vattenproblem för kommande generationer. Om situationen fortsätter så här de kommande åren kommer vi få en ekosystemkollaps.

Fler experter har samma upplevelser
Stefan Kaltwasser är inte den enda som märkt av dessa förändringar. Det råder en samsyn mellan skogsindustrin, forskare och miljöorganisationer att delar av den tyska skogen befinner sig i ett väldigt allvarligt läge.

Ulrich Dohle, chef för skogsfackföreningen Bunds Deutscher Forstleute (BDF), sa så här om situationen, enligt Deutsche Welle:
– Det är en katastrof. Tyska skogar närmar sig en kollaps. Det här är inte längre bara enstaka ovanliga väderfenomen. Det här är klimatförändringar.

Tysklands jordbruksminister Julia Klöckner utannonserade i höstas fem miljarder kronor för att ta fram en handlingsplan för de tyska skogarna.

– Våra skogar har massiva skador. Bara om alla enas kan vi klara den gigantiska uppgift vi har framför oss – att rädda våra skogar inte bara för oss själva utan för framtida generationer, sa hon enligt The Guardian.

Tanja Sanders, expert i skogsekologi som forskat om framtidens skogar säger i samma artikel att vi måste förbereda oss på att säga hej då till de skogar som vi känner till.

Läs även:
• ”Katastrofal” torka i Tjeckien – värsta på 500 år
Chile drabbas allt hårdare av torka och stora bränder
• Kivier drabbas av torka och hög värme i Nya Zeeland
900 personer fler än normalt dog i Englands värmebölja 2019
Skogar med många trädarter klarar torka och brand bättre

Mer att läsa