Gå till innehållet

Australiens natur är i kris

Torka i Australien. Foto: CSIRO, CC BY 3.0, Länk

I en artikelserie har The Guardians journalister granskat tillståndet för Australiens natur. Deras slutsats är att landets natur är i kris och börjar närma sig en brytpunkt för vad den klarar av. Det beror på en lång rad faktorer.

Ingenstans i världen har däggdjursutrotningen varit större de senaste 200 åren än i Australien och det förväntas bli värre framöver. Minst 1 800 växter och djurarter har utrotats på grund av klimatförändringar, markanvändning, förlust av livsmiljöer och invasiva arter.

För att stoppa den här trenden krävs statligt ingripande. Någon sådan syns dock inte än. Mindre än 40 procent av Australiens nationellt hotade arter har åtgärdsprogram. Regeringen har anklagats för att 255 miljoner dollar, som skulle gått till hotade arter, istället spenderats på orelaterade projekt.

LÄS ÄVEN: • Fortsatta extrema temperaturer i Australien dödar vilda djur

– Det har rått en brist på ledarskap från statliga och federala myndigheter, skydd och finansiering har minskat och utsläppen fortsätter att öka. Utan drastiska åtgärder ser framtiden för Australiens biologiska mångfald dyster ut, sammanfattar The Guardian sin artikelserie.

LÄS ÄVEN: • Australien tillåter dumpning av 1 miljon ton slam i Stora barriärrevet

The Guardian ger även ett antal exempel på hur landets natur påverkas negativt:
• I östra Australien beräknas 3 miljoner hektar orörd skog ha avverkats till år 2030 för att bli mark åt boskapsindustrin.
• Finansieringen av nationalparker har minskat kraftigt och det skapas inte längre några nya nationalparker.
• Många hotade arter lever i skogar där staten avverkar.
• Australiens utsläpp fortsätter att öka.
• Torka drabbar landet allt hårdare och oftare. Det beror på klimatkrisen enligt klimatforskaren Andrew King.
• Massblekningen av Stora barriärrevet 2016-2018, anses också vara orsakade av klimatkrisen och har lett till att antalet nya koraller vid Stora barriärrevet minskat med 89 procent.

Källa och mer läsning: The Guardian

Mer att läsa