Gå till innehållet

Att städa stränder gör stor skillnad

Forskare gjorde före- och eftermätningar vid en strand i Norge där det städades upp plastskräp. De blev positivt överraskade.

Plast orsakar inte bara stora utsläpp när den produceras, den är också ett allt större problem i världens hav och stränder där högarna av skräp växer undan för undan i takt med att produktionen bara ökar. Plastskräpet i haven beräknas tredubblas om 20 år och forskare har visat att plast­situationen i haven är värre än man trott. Detta innebär i sin tur ett stort hot mot havslevande djur. Valar har hittats med magen full av plastskräp och många hotade havsfåglar födosöker i områden med plastöar – en allt vanligare miljö i världshaven.

För att minska problemet med plastskräp i haven genomförs ibland stora strandstädningar. Nu visar forskning att det är en insats som har stor betydelse.

Stor skillnad före och efter

Studien gjordes på en ö i närheten av norska Bergen som frivilliga städade från plastskräp. De fann, förutom stora delar som flaskor och påsar, också ett tjockt, upp till en meter, lager av mikroplast som blandats med organiskt material i upp till 50 års tid. Forskarna från norska Norce gjorde mätningar av mikroplaster före och efter städningen och kunde konstatera att ett år efteråt hade andelen mikroplaster i vattnet och på land minskat med hela 99,5 procent.

Anledningen till den höga andelen tros vara att solljus och varma temperaturer i grunt vatten leder till en snabbare nedbrytning av plastfragment än vad som tidigare troddes vara möjligt. Att städa stränder från plast är därmed en viktig insats. Då minskar risken att plasten bryts ned till mikroplaster som är mycket svårare att städa bort.

Gunhild Bodtker, chefsforskare vid Norce, berättade för Sky news att hon blev “glatt överraskad av resultaten”:
– Det innebär att saneringen effektivt har minskat läckaget av mikroplast i havet. Och det är verkligen goda nyheter Städa upp plast på stränderna, städa upp all plast i miljön. Det gör verkligen skillnad.

Förutom att strandstädning gör skillnad kom också rapporten fram till att plastföroreningar har flera negativa konsekvenser för ekosystemet och djur- och växtlivet.

De senaste sex åren har 9 000 ton plast städats från Norges kust. Strömmar i havet gör att skräp från Europa spolas dit och till den svenska västkusten.

Läs även

Plastskräp i haven beräknas tredubblas om 20 år
• Många hotade havsfåglar födosöker i områden med plastöar
• Plast­situationen i haven är värre än man trott
• Allt fler städer inför ballong­förbud – stort hot mot djur
Ny rapport: Dumpad fiskeutrustning långvarigt hot mot haven
Vi får i oss mikroplast motsvarande ett kreditkort i veckan

Källor: NRK och Sky news

Mer att läsa