Gå till innehållet

Massiva klimatutsläpp från växande plastproduktion

Nedskräpning på strand. U.S. Fish and Wildlife Service HeadquartersBeach strewn with plastic debrisUploaded by Dolovis, Public Domain, Länk

Under 2019 kommer produktionen och förbränningen av plast avge mer än 850 miljoner ton växthusgaser, enligt rapporten Plastic & Climate: The Hidden Costs of a Plastic Planet. Plastindustrin växer och det sker med tillgång på billig naturgas genom hydraulisk fracking. Det underminerar försöken att minska de globala koldioxidutsläppen och hålla världens temperatur under 1,5 grader.

Carroll Muffett, ordförande för Center for International Environmental Law (CIEL) som är en av de organisationer som står bakom rapporten, säger:

– Människan har mindre än tolv år på sig för att halvera de globala växthusgasutsläppen. De massiva och snabbt växande utsläppen från plastproduktion och avfallet underminerar nästan hela klimatmålet om att hålla jordens uppvärmning under 1,5 grader. Vi måste därför snarast sluta använda fossila bränslen och fossila plaster.

LÄS ÄVEN: • Klart: EU förbjuder en lång rad engångsartiklar i plast

Rapporten bygger på undersökningar av växthusgasutsläpp vid varje del av plastens ”livscykel”. Det blir utsläpp när plasten tillverkas, förfinas och används tills den slängs som avfall.  Plasten ”dör” aldrig eller försvinner, istället blir det ofta kvar som avfall. Havens naturliga förmåga att ta upp och lagra koldioxid kan också rubbas av allt plastskräp som hamnar i dem.

Engångsplast som plastförpackningar är problematiska, enligt rapporten. Denna plast ökar hela tiden och är svår att samla in, sortera ut och återvinna. Idag hamnar 40 procent av alla plastförpackningar i avfallsdeponier, 14 procent återvinns och 14 procent eldas upp.

LÄS ÄVEN: • Val dog efter att ha svalt 40 kilo plastpåsar

Om produktionen av plast ökar som planerat enligt industrin till 2030, så kommer växthusgasutsläppen att nå 1,34 gigaton per år. Det är lika mycket som 295 nya 500-megawatt kolkraftverk, enligt rapporten. Till 2050 kommer produktionen och användandet generera 56 gigaton utsläpp, vilket är 14 procent av jordens hela koldioxidbudget. Rapporten pekar på flera lösningar. Bland annat att tillverkningen av engångsplast måste omedelbart stoppas och att all utveckling av olja, gas och petrokemiska industrier måste förhindras om vi ska ha en chans att rädda klimatet.

Källa: Plastic & Climate: The Hidden Costs of a Plastic Planet

Mer att läsa