Antalet skarvar i Finland stabiliserat – havsörn påverkar

Storskarvar. Arkivfoto: Erik Hansson

Storskarvspopulationen i Finland har i fem års tid hållit sig relativt konstant. Det framgår i den senaste inventeringen från vårt grannland som även konstaterar att havsörn tar allt mer storskarv.

De senaste fem åren har skarvarnas antal i Finland bara varierat med några få procent och under sommaren 2020 räknade man till ungefär 25 760 bon längs med vårt grannlands kust. Nu är skillnaderna i bestånden framför allt regionala. På vissa håll ökar antalet och på andra håll minskar det. Det framgår av Miljöcentralens senaste sammanställning av en landsomfattande inventering.

Den finska myndigheten konstaterar även att havsörnar jagar allt mer i skarvpopulationer.
– Havsörnens jakt ökade ytterligare och försämrade ungproduktionen även i stora häckningskolonier. Till följd av detta återvänder proportionellt sett färre vuxna storskarvar än tidigare till sina födelseområden. Havsörnens jakt påverkar också koloniernas placering och häckningssättet: häckningarna koncentreras allt mer till den inre skärgården och andelen skogshäckningar ökar, skriver Miljöcentralen.

I kolonin i Nykarleby i Kvarken lyckades till exempel inte storskarvarna föda upp några flygfärdiga ungar över huvud taget på grund av havsörnen. Det observerades ibland över 30 havsörnar som åt skarvar på häckningsskäret. Även i östra Finska vikens gränszon anses havsörnarna vara orsaken till att häckningen misslyckades på åtminstone tre skär.

– Det här verkar vara något nytt som unga havsörnar lärt sig. Det finns video- och bildmaterial av havsörnar som suttit i träd på skarvholmar och skarvarna har inte brytt sig alls, säger Marina Nyqvist, verksamhetsledare vid Österbottens Fiskarförbund till HBL.

Även i Sverige tar havsörnar allt fler storskarvar. Det sker i exempelvis i Västerskär i norra Stockholms skärgårdÖstergötlands skärgård och i Vänern, där antalet storskarvar halverats sedan havsörnar etablerat sig i området – från 3 000 par till 1 500 par. I Sotenäs kommun på västkusten anser man att det här är en så positiv utveckling att det nu görs en satsning för att få fler havsörnar att häcka i området.

LÄS ÄVEN:
• Hård kritik mot förslag om att varannat skarvbo ska bort
Havsörnar tar allt fler skarvar
• Naturpodden: På besök hos den dansande havstjädern
• Skarvar bevarar befintliga fiskarter

Källor: Finlands miljöcentral, Yle och HBL