Amurleoparden fortsätter öka i antal

Amurleopard. Arkivfoto (i hägn): Rog01 from France – Zoo du jardin des plantes, CC BY-SA 2.0

Det fortsätter gå bra för amurleoparden. 2015 skrev vi om att antalet fördubblats på sju år. Nu har en ny studie publicerats som visar att arten även efter det ökat i antal, tack vare att natur skyddats.

Studien visar att bland annat tack vare skyddad natur så har antalet amurleoparder av underarten Panthera pardus japonensis (nordkinesisk leopard) ökat med 25 procent på bara ett år. Från 88 år 2016 till 110 året efter.

Forskarna, från Beijing Normal University och Köpenhamns universitet, använde bland annat kamerafällor för att kunna få en uppfattning om hur många individer av det skygga kattdjuret som lever i de svårtillgängliga skogslandskapet. De kom fram till att det lever fler amurleoparder per kvadratkilometer i dessa skogar än i något annat område i Kina.

För 20 år sedan gjordes stora delar av området om till jordbruk vilket fick många av amurleopardens bytesdjur att tvingas bort. Dessutom har amurleoparden varit hårt utsatt för tjuvjakt. Men sedan 2015 har Kina gjort en lång rad insatser för att hjälpa arten. Bland annat skapades en enorm nationalpark för att skydda amurleopard och siberisk tiger.

Forskarnas beräkningar av hur många individer som återstår av arten är också en del i bevarandearbetet eftersom det i sin tur kan leda till att fler lämpliga livsmiljöer skyddas.

LÄS ÄVEN:
• Amurleoparder har mer än fördubblats på sju år

Källor: DR.dk och Integrative Zoology