Gå till innehållet

Algblomningen i Östersjön har redan inletts

Det är stora mängder giftiga blågröna alger som nu syns på ytan i Östersjön och som rör sig mot den svenska kusten. Detta beror på övergödningen, framför allt från jordbruket och ytterligare förstärkt av klimatförändringarna.

SMHI:s rapportering om algblomning visar att ytansamlingar av cyanobakterier observerades från södra Östersjön till norra Östersjön den 26 juni och att de förväntas röra sig västerut det kommande dygnet. Det vill säga mot den svenska kusten. För åtta år sedan var den 30 juni en rekordtidig algblomning.

Algblomning i Östersjön 26 juni 2024.

Farligt för barn, djur och den som svalt stora mängder vatten

Algblomningen innebär inte alltid att det är farligt att bada i vattnet, men det finns en risk att drabbas av exempelvis hudirritationer, så det är en bra idé att duscha efter badet, enligt SMHI. Du ska också undvika att svälja vattnet. Oftast krävs det större mängder än en kallsup för att bli dålig, men var uppmärksam på symptom som illamående, kräkningar, diarré, eventuellt feber, hudirritationer och ögonbesvär. Kontakta läkare om du får något av symptomen.

Däremot ska barn och husdjur hållas borta från algblomning. De löper större risk att förgiftas och djur som dricker vatten med algblomning kan bli allvarligt sjuka och till och med dö av förgiftning.

Bidrar till de allt större “döda bottnarna”

Algerna syns ofta på vattnet som en gröngul eller blågrön trögflytande soppa. När algerna till slut dör sjunker de till havsbotten och bidrar till att minska mängden syre på botten och vi får ännu större områden av “döda bottnar”. 2023 visade en rapport från SMHI att hela 21 procent av Östersjöns bottnar är nu berövade på syre och andelen syrefattiga områden har ökat flera procent på bara ett år.

För att förbättra situationen i Östersjön så måste utsläppen minska – både när det gäller växtnäring från jordbruket, reningsverk, industrier och enskilda avlopp som sköljs ut i innanhavet, samt utsläppen av växthusgaser som snabbar på klimatförändringen. Det skriver WWF.

– I Östersjön, upp till Ålands skärgård ser vi att utsläppen av kväve tyvärr ökar. Det beror till stor del på utsläpp från aktiviteter på land. Det är det vi alla gör och konsumerar till vardags som driver på övergödningen. Att vattenkvaliteten är dålig i kust och skärgård beror huvudsakligen på svenska utsläpp, säger Mats Johansson, expert på vattenförvaltning och övergödning på Världsnaturfonden WWF.

Mats Johansson, expert på vattenförvaltning och övergödning på Världsnaturfonden WWF.

Mats Johansson, expert på vattenförvaltning och övergödning på Världsnaturfonden WWF.

Han berättar också att den snabba uppvärmningen av haven till följd av klimatförändringarna är mycket oroande.

– Om vi inte lyckas vända trenden och kraftigt minska våra utsläpp så kommer vi fortsatt få se stora och återkommande algblomningar i framtiden. Vi vet vilka åtgärder som behöver genomföras, nu är det dags att vi satsar hårt på att minska utsläppen.

Källor: SMHI och WWF

Mer att läsa