Gå till innehållet

Rekordtidig algblomning i Östersjön

Algblomning vid Gotland. Arkivbild. Foto: NASA Goddard Space Flight Center Credit: USGS/NASA/Landsat 7 - Flickr: Van Gogh from Space, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20421392

Algblomning vid Gotland. Arkivbild. Foto: NASA Goddard Space Flight Center Credit: USGS/NASA/Landsat 7 – Flickr: Van Gogh from Space, CC BY 2.0.

Enligt ett pressmeddelande från Världsnaturfonden har algblomningen idag den 30 juni nått den svenska kusten på Gotland. Det innebär den tidigaste algblomningen någonsin i Sverige.

– Tyvärr ser prognosen för fortsatt eller ökad algblomning illavarslande ut och läckaget från jordbruket runt Östersjön minskar inte i dagsläget. Vi kommer aldrig att få tillbaka Östersjön i ett naturligt tillstånd då påverkan från alla miljoner människor är enorm. Därför behöver skyndsamt kraftfulla åtgärder sättas in, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare, Världsnaturfonden WWF.

LÄS ÄVEN: • Ekosystem med rovfiskar motverkar övergödning.

WWF menar att algblomningen är ett symptom på att havet inte är i balans och att Östersjön är ett av världens mest övergödda hav. Enligt en studie som släpptes i maj är dessutom bottendöden mer utbredd än någonsin tidigare – hela 15 procent av Östersjöns botten.

LÄS ÄVEN: • Alarmerande mycket bottendöd i Östersjön.

– Utsläpp från jordbruket är oftast den enskilt största källan. Även orenat avloppsvatten från städer och enskilda avlopp samt kväveutsläpp från transporter inom bilism och sjöfart, har helt förändrat livsmiljön för såväl fisk som andra organismer i havet. Kraftfulla beslut behövs om vi ska kunna vända utvecklingen så att algblomningen börja minska. Detta är dock avgörande om vi vill kunna behålla ett levande hav med välmående fisk och andra marina arter, rena badstränder och en levande skärgård, säger Lennart Gladh, Östersjöexpert på WWF.

LÄS ÄVEN: • Hälsosam Östersjön kan ge över en halv miljon jobb.

Källa: WWF

Mer att läsa