Gå till innehållet

Ett ekosystem med rovfiskar motverkar övergödningen

Ålgräsäng i Gullmarsfjorden överväxt av trådformade grönalger och omgiven av smörbultsfiskar. Små fiskarter som smörbult har ökat i antal längs Västkusten, troligen till följd av överfiske. Foto: Per-Olav Moksnes, GU.

Ålgräsäng i Gullmarsfjorden överväxt av trådformade grönalger och omgiven av smörbultsfiskar. Små fiskarter som smörbult har ökat i antal längs Västkusten, troligen till följd av överfiske. Foto: Per-Olav Moksnes, GU.

Enligt en ny studie kan åtgärder som gynnar rovfiskar så som torsk, gädda och abborre bidra till att motverka övergödningsproblem i kustområden. Ett överfiske av stora rovfiskar har skyndat på övergödningen.

Studien, som leddes av forskare från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och publicerats i den vetenskapliga tidskriften Journal of Applied Ecology, visar att rovfiskar har en viktig roll i ekosystemet. De äter småfisk och krabbor, som annars i sin tur äter algätande smådjur.

Om det inte finns så många större rovfiskar kommer fler småfiskar överleva som därmed äter upp fler smådjur som lever på alger. Utan dessa små algätare ökar också antalet snabbväxande trådalger och därmed övergödningen. Få rovfiskar i ekosystemet leder alltså till ökad övergödning.

Studien visar att antalet småfisk och krabbor ökar i kustzonen på grund av överfiske av större rovfiskar och att övergödningen och överfisket förstärker varande. Deras “sammanlagda effekt är större än man skulle förvänta sig”, skriver SLU.

– En slutsats från denna studie är att åtgärder som kan öka mängden rovfisk och minska förekomsten av småfisk snabbt kan reducera mängden trådalger och därmed gynna ålgräs och blåstång. Ett naturligt fisksamhälle kan alltså sannolikt bidra till både förbättrad vattenkvalitet och friskare livsmiljöer i kustzonen, vilket visar på fördelarna med en integrerad, ekosystembaserad förvaltning, skriver forskarna på SLU.

Källa: SLU

Mer att läsa