Gå till innehållet

900 tumlare dör årligen i svenska och danska fisknät

Enligt en ny internationell studie har tumlarpopulationen i området från Kattegatt till sydvästra Östersjön mer än halverats sedan 2005.

Det går inte bra för tumlarpopulationen i området som sträcker sig från Kattegatt till sydvästra Östersjön. För att beståndet ska kunna återhämta sig får dödssiffran per år inte överstiga 24 djur, men enligt en ny studie dör hela 900 tumlare per år enbart i svenskt och danskt kommersiellt fiske. De fastnar i fisknäten och kommer inte loss.

Sedan 2005 har populationen halverats och utvecklingen har försämrats kraftigt på senare år. 2012 till 2016 fanns det ungefär 40 000 tumlare i området. Idag återstår bara drygt 14 000.

– Tyvärr finns det inga tecken på att utvecklingen går åt rätt håll. Minskningen är mycket tydlig, vi har fastställt att det är mer än 90 procents sannolikhet att populationen minskar, vilket är mycket allvarligt, säger Kylie Owen, forskare vid Naturhistoriska riksmuseet och medförfattare till artikeln.

“Nätfisket behöver minska”

Förutom att de fastnar i fisknät är tumlarna också känsliga för miljögifter, störningar och skador av undervattensbuller och att det kommersiella fisket gör det svårare för dem att få tag på mat. Forskarna föreslår att nätfisket ska minska i särskilt viktiga områden för tumlare och att man börjar använda “ljudskrämmor” på återstående nät för att inte tumlarna ska fastna i dem.

Om inte situationen för Bälthavstumlarna förbättras riskerar det gå lika illa för dem som för den akut hotade populationen i Östersjön.

– Av Östersjöpopulationen återstår idag bara en spillra på cirka 500 djur och den löper stor risk att utrotas. Tumlarpopulationen i Nordsjön är fortfarande stabil, men det hjälper inte andra populationer eftersom de är anpassade för olika livsmiljöer. För att bevara tumlarna i Kattegatt, Öresund och Östersjön måste vi skydda dem i deras egen miljö, säger Julia Carlström, forskare vid Naturhistoriska riksmuseet och medförfattare till artikeln.

Källor: Naturhistoriska riksmuseet och Frontiers in Marine Science

Mer att läsa