Gå till innehållet

EU: Sverige måste skydda tumlare bättre

Tumlare. Foto: Erik Hansson

EU-kommissionen riktar kritik mot Sverige för att det inte görs tillräckligt för att skydda tumlare. Sverige gör varken tillräckligt för att marina reservat ska innebära tillräckligt skydd eller för att stoppa bifångst i fiskenät – ett av de största hoten mot tumlarna i Östersjön.

Det är en lång rad åtgärder som EU-kommissionen anser att Sverige, Spanien och Frankrike inte gjort, trots att det står i habitatdirektivet. Förutom att inte tillräckligt görs för att stoppa att tumlare fastnar som bifångst och alltför dålig kontroll av den bifångst som sker, så har Sverige inte heller sett till att tumlarna får vara ostörda i områden som avsatts som fredade områden.

Sverige har nu tre månader på sig att lösa de brister som EU-kommissionen upptäckt. Exempelvis förbjuda fiske i vissa områden. Söder om Gotland finns ett marint reservat som skapats för att skydda tumlare, men där tillåts fiske.

Det finns bara några hundra tumlare kvar i Östersjön och ett av de vanligaste sätten för arten att dö är att de fastnar i fiskenät.

Organisationen Coalition Clean Baltics chef för biologisk mångfald och bevarandeåtgärder, Ida Carlen, kommenterar EU-kommissionens kritik så här:
– Vi välkomnar kommissionens agerande för att stoppa bifångst och för att säkra bevarandet av Östersjöns tumlare. Det är dags för Sverige att ta sitt ansvar för att rädda den här akut hotade populationen.

Källor: EU-kommissionen, Coalition Clean Baltic och SVT Öst

Mer att läsa