Gå till innehållet

Stöd för att minska hoten mot tumlarna

Nu kan yrkesfiskare få stöd för att minska risken att de akut hotade Östersjötumlarna fastnar i deras nät.

Tumlaren var ganska vanlig i Östersjön fram till i slutet av 1960-talet, men därefter har den minskat drastiskt i antal och i dagsläget är situationen akut för Östersjötumlaren. Det finns enbart ungefär 500 individer kvar av underarten och troligen under 100 av dem är reproduktiva vilket har lett till att SLU Artdatabanken klassar den lilla valen som “akut hotad“.

Miljögifter, bullerstörningar och bifångst i fisket är de största hoten mot Östersjötumlaren. Nu kan dock yrkesfiskare söka stöd för att minska risken för att deras nät dödar de små valarna.

Stödet gäller inköp av så kallade pingers – en sorts ljudskrämmare som tumlare uppfattar som varningsljud och därmed håller sig undan näten. EU:s medlemsländer kring Östersjön har föreslagit krav på pingers, men i Sverige gäller bara pingerskravet i Sydvästskånes utsjövatten under perioden 1 maj till 31 oktober.

– Genom att förse sina nät med pingers bidrar svenska fiskare till att värna den hotade Östersjötumlaren. Samtidigt kan fisket fortsätta i de områden där tumlarna finns, så att vi kan få mer svenskfångad fisk på bordet, säger Andreas Mattisson, Jordbruksverket.

Krav på pingers har även införts i Norge och Fiskeridirektoratet skriver att det finns ett bra nationellt och internationellt kunskapsunderlag som dokumenterar att pingers är effektiva.

Källa: Jordbruksverket

Mer att läsa