Gå till innehållet

Delfinen som talar med tumlare

En delfin som lever utanför Skottlands kust har länge setts hålla sig intill tumlare. Nu har forskare även kommit fram till att den pratar med tumlarna med deras läten.

Delfinen, av arten vanlig delfin, kallas Kylie och har setts utanför Skottlands västkust i minst 14 år. Den har dock inte setts med andra vanliga delfiner, men simmar ibland tillsammans med tumlare, av samma art som även finns utanför Sveriges västkust.

Nya analyser av Kylies ljud, som publicerats i Bioacoustics, visar att hennes läten skiljer sig från andra vanliga delfiners läten och att hon “pratar” mer som en tumlare med höga klickläten. Huruvida de två arterna förstår varandra eller Kylie bara försöker härma tumlarna utan att de förstår henne har inte forskarna lyckats få klarhet i.

Däremot kunde Kylies läten urskiljas från tumlarnas i inspelningarna, även om de var lika. En av forskarna beskrev det som att “om Kylie låter som Pavarotti låter tumlarna som Mariah Carey”.

Sedan februari 2021 när ett stort oljeborrningsskepp gått på grund vid Kylies favoritplats, har hon inte setts till.

Källor: National Geographic och Bioacoustics

Mer att läsa