Gå till innehållet

1500 ledare: De största hoten är mot miljön

FN och världens forskare har åtskilliga gånger varnat för vilka konsekvenser som klimatförändringarna och den utarmande biologiska mångfalden kommer få för mänskligheten. Men även världens ledare har i många år höjt sina röster i World Economic Forums årliga “Global risk report”. Så även i år.

IPCC-rapporterna, som sammanställs av många av världens främsta forskare på området, har konstaterat att “det är nu eller aldrig” för att begränsa uppvärmningen som kommer att leda till värre och mer frekventa extremväder. Till 2030 räknar IPCC med att vi kommer uppleva 1,5 katastrofer dagligen. Om forskarna har rätt kommer framtiden innebära högre risker för mänskligheten och de kommer vara kopplade till klimatet och förstörelsen av naturen.

Nyligen kom en annan rapport; om hoten mot den mänskliga civilisationen. I “Global risk report 2024” svarar nästan 1 500 experter på globala risker, ledare inom den akademiska världen, näringslivet, myndigheter och civilsamhället på frågor om globala risker. De får bland annat välja ut vad de anser är de största hoten mot världen på kort sikt (två år) och längre sikt (tio år). I den sistnämnda kategorin är det miljön som dominerar.

De största hoten mot världen inom tio år, enligt 1 500 ledare

Lägg märke till att de fyra allvarligaste hoten är miljörelaterade och att det femte är vanligt förekommande för att försöka fördröja eller stoppa klimatinsatser. På plats tio finns föroreningar.

1Extrema väderhändelser
2Kritiska förändringar av jordens system
3Förlust av biologisk mångfald och kollaps av ekosystem
4Brist på naturliga resurser
5Missvisande information och desinformation

På kort sikt (två år) är det felaktig information och desinformation som ledarna är mest oroliga för med extrema väderhändelser på andra plats.

– En instabil global ordning som kännetecknas av polariserande berättelser och osäkerhet, de förvärrade effekterna av extremt väder och ekonomisk osäkerhet gör att allt fler risker – inklusive felaktig information och desinformation – sprids. Världens ledare måste komma samman för att hantera kortsiktiga kriser och lägga grunden för en mer motståndskraftig, hållbar och inkluderande framtid, säger Saadia Zahidi, VD för World Economic Forum.

Läs även:
• Vetenskaps­akademien: Hotet mot den biologiska mångfalden behöver lyftas
• Försäkringsbolag: Klimatkrisen kan leda till global ekonomisk kris
Intensivt jordbruk och uppvärmningen har halverat antalet insekter
Världens makthavare: Fem största hoten kopplas till miljön
• Mänsklig klimatförändring påverkar globalt väder dagligen

Källa: World Economic Forum

Mer att läsa