Gå till innehållet

Världens makthavare: Fem största hoten kopplas till miljön

Extremväder är det största hoten mot mänskligheten enligt 750 av världens makthavare. Foto: Daphne Zaras, Public Domain, Link

I World Economic Forums årliga “Global risk report” om de största hoten mot världen är det mänsklighetens förstörelse av naturen som innehar de fem högsta platserna på listan.

När 750 av världens makthavare får lista vilka de största hoten mot mänskligheten är hamnar miljön i fokus:

  1. Extrema väderhändelser med stora skador på egendom, infrastruktur och förlust av människoliv.
  2. Underlåtenhet att begränsa och anpassa klimatförändringarna av myndigheter och företag.
  3. Större förlust av biologisk mångfald och ekosystemens kollaps (på land och till havs) med irreversibla konsekvenser för miljön, vilket resulterar i kraftigt utarmade resurser för mänskligheten såväl som för industrin.
  4. Stora naturkatastrofer som jordbävningar, tsunamier, vulkanutbrott och geomagnetiska stormar.
  5. Mänskligt orsakad miljöskada och katastrofer, inklusive miljökriminalitet, oljeutsläpp och radioaktiv förorening.

Även när de mest troliga hoten under 2020 listas kommer miljön i topp: extrem hetta, förstörda ekosystem, hälsoproblem på grund av utsläpp, brist på vatten och okontrollerade bränder.

Det verkar som att världens makthavare snabbt fått upp ögonen för dessa hot de senaste åren. För två år sedan ansågs två av de största hoten vara miljörelaterade och i fjol fyllde de topp tre. Nu är det alltså de fem största hoten.

Läs även:
Försäkringsbolag: Klimatkrisen kan leda till global ekonomisk kris
• Mänsklig klimatförändring påverkar globalt väder dagligen
Efter ny larmrapport – FN kräver handling

Källor: World Economic Forum

Mer att läsa