Gå till innehållet

Rödhake.

Vart har rödhakarna tagit vägen?

Flera fågelstationer rapporterar om en kraftig minskning av antalet ringmärkta rödhakar. Det är en lite för stark trend för att vara en slump.

Varje år lämnar mängder av rödhakar Sverige och flyger söderut. Tusentals av dem fångas i nät på fågelstationer. Där förses de med en ring, vägs och mäts innan de släpps till friheten igen. Med hjälp av fågelstationernas noggranna statistik vet vi idag betydligt mer om fåglarnas flyttbeteende, men också hur det går för olika fågelarter. All fångstdata som samlas in gör det enkelt att hitta kraftiga avvikelser. I år är rödhakar en sådan anomali.

Falsterbos fågelstation har det i år bara ringmärkts en tredjedel så många rödhakar som ett normalt år. Även om inte säsongen är riktigt slut än så är det en väldigt kraftig nedgång. Det är inte heller enbart på Falsterbo som denna avvikelse skett. På Ottenby har det ringmärkts ungefär hälften så många rödhakar som normalt och en minst lika stor nedgång rapporteras även från fågelstationerna Jurmo och Lågskär i Finland. Även södra Danmark har haft dåligt med rödhakar.

Magnus Grylle, stationschef på Falsterbo Fågelstation, berättar att det även i fjol var ett dåligt år för rödhakar på hösten.
– Det var betydligt färre rödhakar än det brukar vara. Det var anmärkningsvärt eftersom vi ringmärkte många på våren.

Dåligt väder vid Ottenby

Magnus Hellström på Ottenby fågelstation berättar att oktober har varit en dålig månad överlag med “friska till hårda vindar som förstört vecka efter vecka” för ringmärkningen.
– Från Ottenbys horisont kan jag inte svara på om rödhakebristen är reell eller om det bäst förklaras med dåliga fångstförutsättningar.

I Falsterbo, där nedgången varit betydligt större, tror inte Magnus Grylle att det beror på vädret under hösten. Han tycker det verkar som att det är väldigt dåligt med rödhakar i markerna.

Om man tittar i Artportalen så är det inte mycket färre rapporter av rödhakar i Sverige i år jämfört med de senaste åren.
– Det måste vara ett fruktansvärt dåligt år för att det ska slå igenom i rapporterna i Artportalen. När man skådar räknar man sällan antal rödhakar. Man noterar dem, men sällan till antalet.

Rödhaksobservationer per år (2023 enbart fram till 1 november).

Vad kan minskningen bero på då?
– Jag skulle tippa att häckningarna har gått dåligt. De rödhakar som vi ringmärker här är övervägande ungfåglar. Det är de som lämnar Sverige och sträcker ner till sydvästra Europa. Många gamla fåglar finns kvar. Dessa äldre fåglar räcker troligen för att man ska se rödhakar i fält.

Anledningen till det dåliga häckningsresultatet tror Magnus Grylle snarare är vädret tidigare på året. Våren var jättevarm. Därefter blev det en väldigt regnig sommar. Det kan ha gjort det svårt för rödhakarna att hitta mat när det behövdes som mest.

Men om det beror på vädret borde det väl påverka fler fåglar – har ni märkt av något liknande för andra fågelarter?
– Ja. Vi har ringmärkt många större hackspett i år. Faktiskt fler än på 40 år. Det har också varit osannolikt stora sträckrörelser av större hackspett i Finland. På vissa håll har det passerat flera tusen på en dag. Jag betvivlar inte rapporterna, men det är helt otroliga siffror som är svåra att ta in.

Även andra arter har haft märkliga år

En annan art som haft ett annorlunda år är svartmesen. Hundratusen­tals svartmesar har under hösten 2023 flytt västerut från Ryssland och Finland och även här har fågelskådare sett mängder av arten som tidigare inte beskådats. I Falsterbo har de hittills ringmärkt 135 svartmesar. Snittet de senaste tio åren är 37 stycken.
– Ska man generalisera lite så lever svartmes och större hackspett i ungefär samma biotoper. Det indikerar också att det är något onormalt. Kanske har det varit påvert med mat i öst? frågar sig Magnus Grylle.

Rödhake som ringmärkts. Processen går snabbt och fågeln är snart fri igen.

Det är inte så att allt fler rödhakar övervintrar och att det är därför färre lämnar landet via Falsterbo?
– Allt fler övervintrar helt klart, men de flesta som gör det är gamla fåglar. De är smarta nog att undvika Falsterbo. Ungfåglarna som kommer hit överraskas av havet och sitter sedan i fyrträdgården här tillsammans med 150 andra ungfåglar och tvingas kämpa om samma mat. Det blir svårt för dem. Äldre fåglar äter upp sig i Skåne först innan de sträcker söderut.

Ledtrådar men inga tydliga svar

Ett tydligt svar på frågan var rödhakarna tagit vägen går inte att få i dagsläget. Men tiden och fågelstationerna kommer troligen ge svaret eller åtminstone fler ledtrådar. Det är dock inte alltid så enkelt att tolka siffrorna.

– Fångsten beror mycket på vädret. Det orsakar “brus” i våra siffror. Mellan ett år och ett annat kan vi sällan dra stora slutsatser, men fortsätter det så här kan det bli jobbigt, inte bara rödhakar utan även för andra arter. Det har regnat förr om sommaren i Sverige, men det har varit mer omväxlande väder, säger Magnus Grylle och fortsätter:

– Det är spännande, men väldigt långsamt att ägna sig åt ringmärkning. Man måste ha lite tålamod.

Läs även

“Brexit-flykting” orsakar stor uppståndelse i Kina
Fågelläten och fågelsång i Sverige
Lyckad häckning för rödhakar i bil som körde 40 mil
Ringmärkning på Landsort – en livsstil och insats för fågelforskningen
• Naturupplevelsen: Ringmärkning vid Hasslarps dammar
• Så fungerar ringmärkning

Mer att läsa