Gå till innehållet

Naturupplevelsen: Ringmärkning vid Hasslarps dammar

Tio år gammal rörsångare – en av morgonens häftiga fynd. Foto: Erik Hansson

En tidig morgon i slutet av juli besöker Natursidan.se ringmärkningen vid Hasslarps dammar norr om Helsingborg och får vara med om en händelserik, intressant och minnesvärd morgon med flera rekord.

Se filmklipp från morgonen längst ned i artikeln.

Hasslarps dammar består av ett gäng sockerbruksdammar i orten Hasslarp norr om Helsingborg. Det är en relativt känd fågellokal där det setts hela 248 olika fågelarter genom åren och som lockat rariteter så som styltlöpare, tuvsnäppa, tereksnäppa, mindre skrikörn, svarthuvad mås, vitvingad tärna, alpseglare och vattensångare. Läs mer om dammarna hos Kullabergs Ornitologiska Förening.

Morgonen i Hasslarp. Foto: Erik Hansson

Dammarna omgärdas förutom av den skånska jordbruksmarken även av buskridåer, snår och vassbälten och det är lätt att tänka sig att här finns en del fåglar, men under åtta timmars ringmärkning blir det tydligt att det finns oerhört många fler fåglar än vad man kan se som fågelskådare från utsiktsplattformarna och stigarna. Framför allt nu under högsommaren när fåglarna håller sig relativt upptagna med att leta mat och inte ägnar energi åt att sjunga och visa upp sig.

Fåglarna skadas i stort sett aldrig av näten, men lämnar ibland spår efter sig. Foto: Erik Hansson

Det har exempelvis i juli rapporterats 1-5 kärrsångare i Artportalen från personer som fågelskådat i området. När näten togs in den 27 juli 2016 hade 59 kärrsångare ringmärkts. Det är förvisso nytt dagsrekord, men det är fascinerande att det finns så mycket fler fåglar än vad även tränade ögon och öron kan uppleva.

De flesta fåglar lösgörs från näten på en halv minut och ringmärkarna i Hasslarp håller ett högt tempo, för fåglarnas skull. Foto: Erik Hansson

Ringmärkningen vid Hasslarp startade redan i slutet av 60-talet, men har pågått mer kontinuerligt sedan mitten av 90-talet. Kärrsångarna i området var en bidragande anledning till att verksamheten varit viktig genom åren. Det var inte så vanligt att fånga och ringmärka kärrsångare och i Hasslarp är det den dominerande arten av de över 22 000 fåglar som ringmärkts sedan starten. Här har 5000 av Sveriges alla kärrsångare ringmärkts – vilket är en betydande del av det totala antalet. Hör hur kärrsångaren sjunger i den här filmen.

LÄS ÄVEN: • Så fungerar ringmärkning.

Ibland fastnar det annat i nätet än fåglar. Här en brun mosaiktrollslända. Foto: Erik Hansson

Den här morgonen består personalen av Peder Winding, Henrik Johansson, Mikael Jönsson och Mårten Müller. De har varit på plats sedan 04:30 och belönades direkt med tre jagande lärkfalkar över dammarna innan arbetet med att sätta upp näten bland vassen och snåren satte igång. Därefter pågår ett flitigt arbete i åtta timmar med att kontrollera näten minst en gång i timmen för att inte fåglarna ska sitta fast i dem för länge. De plockas försiktigt ut från näten, läggs ned i påsarkärrs och tas med till en plats där ringmärkningen sker.

En törnskata som börjar tröttna på ringmärkningsproceduren. Foto: Erik Hansson

I Hasslarp är basen ett av fikaborden i området. Här ringmärks, artbestäms, mäts, vägs och granskas de fångade fåglarna. Allt antecknas noga i en pärm. Många av fåglarna som fastnar i näten är ungfåglar som fötts i år, men det är också en del äldre fåglar och ibland även återfynd av individer som fångats tidigare. Med hjälp av siffrorna och bokstäverna på ringarna kan man få en uppfattning om fågelns ålder och om den hittats någon annanstans i världen.

Kärrsångare. Foto: Peder Winding 

Det hittas den här morgonen en gammal rörsångare, som tack vare tidigare kontroller kunde konstateras vara tio år gammal eftersom den ringmärkts som ungfågel 2006 och sedan kontrollerats 2010, 2011 och 2012. Det är den näst äldsta rörsångaren som ringmärkts i Hasslarp och den har alltså överlevt tio flyttar mellan tropiska Afrika och Hasslarps dammar.

Ung svarthätta som börjar få honans bruna hätta. Foto: Erik Hansson

Sammanlagt ringmärktes 165 fåglar av 14 arter. Det är det tredje högsta antalet någonsin, den klart bästa julisiffran någonsin. De 59 kärrångarna var inte bara rekord för arten. Det har aldrig ringmärkts så många fåglar av en art tidigare. Under högsommaren, innan flyttfåglarna lämnar landet, har vi som mest fåglar i Sverige. Samtidigt krävs det nästan fångstnät för att uppfatta hur många de egentligen är.

Sävsångaren med sin karaktäristiska mörka hjässa och sitt långa ljusa ögonbryn. Foto: Erik Hansson

Förutom kärrsångare ringmärktes även anmärkningsvärt många lövsångare, gransångare och sävsångare, men även törnskator, näktergalar och en sädesärla. I området hördes också flera gökungar som under sommaren matats av platsens många rör- och kärrsångare.

En ung rödstjärt-hanne som börjar få sin vuxna fjäderdräkt. Foto: Erik Hansson

Alla borde försöka vara med om en ringmärkning. Det är verkligen fascinerande. Inte bara för att få se hur många fåglar som egentligen döljer sig i snåren runt våra fågelsjöar utan också för att få se fåglarna på nära håll och kunna detaljstudera olika arter. Det är en lyx som fågelskådare sällan får unna sig eftersom det alltför ofta bara blir korta observationer av fåglar som snabbt fladdrar förbi.

Törnsångare på väg att ringmärkas. Foto: Erik Hansson

Slutligen bör det nämnas att ringmärkning är en metod som inte skadar fåglarna. Ringarna väger så lite att de inte stör, fåglarna sitter i näten och behandlas en så kort stund som möjligt och ringmärkningen ger viktig kunskap om fåglarna, deras flyttvägar, hur populationerna ändras och hur fåglarna påverkas av förändringar i miljön och klimatet.

På slutet av morgonen lockade ringmärkningen viss publik. Foto: Erik Hansson

Läs mer om ringmärkningen i Hasslarp på Kullabygdens Ornitologiska Förenings hemsida.

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=kiBsExUOGMI”]
Klicka här om du inte kan se filmen här ovan.
[mappress mapid=”58″]

Mer att läsa