Trädgårdar har ”central roll” för pollinatörer

Humla på klöver. Foto: Erik Hansson

En ny studie har undersökt hur mycket nektar som produceras i trädgårdar. Forskarna blev överraskade över den stora mängden och kunde fastslå att trädgårdar spelar en avgörande roll för att pollinatörer ska hitta föda i städer.

Studien, som gjordes av University of Bristol tillsammans med föreningen Royal Horticultural Society och publicerades i Journal of Ecology, kom fram till att privata trädgårdar står för i snitt 85 procent av nektarproduktionen i de fyra undersökta stora brittiska städerna.

– Vi förväntade oss att privata trädgårdar i städer skulle vara en rik källa till nektar, men vi förväntade oss inte att produktionen skulle vara så överväldigande. Våra resultat visar tydligt den centrala rollen som trädgårdar spelar för att stötta pollinatörer och biologisk mångfald i urbana miljöer. Det är avgörande att nya bostäder inkluderar trädgårdar och det är viktigt för trädgårdsägare att försöka göra sina tomter så bra som möjligt för pollinatörer, säger ekologen Nicholas Tew, som är huvudförfattare till studien.

Undvik trädäck och bekämpningsmedel
Som tips på vad trädgårdsägare kan göra säger han att det är bra att se till att det finns nektarrika växter från vår till höst, klippa gräsmattan mer sällan, undvika bekämpningsmedel, samt att inte täcka trädgården med trädäck, asfalt eller annan artificiellt material.

Få fler tips om att gynna biologisk mångfald hos Rikare trädgård

– Den här forskningen visar vikten av trädgårdar när det gäller att stötta våra pollinerande insekter och hur trädgårdar kan ha en positiv påverkan genom sina planterade växter. Trädgårdar ska inte ses som isolerade – de är en del av ett nätverk av resurser som erbjuder viktiga livsmiljöer när de sköts med pollinatörer i åtanke, säger Stephanie Bird, entomolog hos Royal Horticultural Society.

Varierade växter, som inte alltid är inhemska
Forskarna berättar att nektaren i det urbana landskapet är mer varierad och kommer från flera olika växter än på landsbygden eller i naturreservat där det ofta är ett fåtal växter som dominerar nektarproduktionen. De växter som står för störst andel av städernas nektar är fuchsia (24 procent), vitklöver (15 %) och lavendel (9 %).

Över lag var det många växter som inte växer vilt i Storbritannien som stod för den största mängden nektar. Enligt forskarna visar det att dessa växter är viktiga för pollinatörer. Däremot har tidigare forskning kommit fram till att specialiserade pollinatörer, som är beroende av en viss, inhemsk växtart, missgynnas i områden med växter från andra länder. Dessutom kan dessa främmande arter konkurrera med de inhemska växterna.

LÄS ÄVEN:
Ny studie: städer viktig miljö för mångfald av vildbin
Allt gråare trädgårdar – hur ska trenden vändas?
• Gynna marklevande bin i trädgården
• Vanliga trädgårdsväxters hot mot naturen

Källor: University of Bristol och Journal of Ecology