Gå till innehållet

Torvmarker drabbas hårt av torka – oroväckande för klimatet

Torvmarker lagrar mer koldioxid än något annat ekosystem i världen. Men vid torka förlorar de sin absorberande förmåga. Det visar en ny studie.

Studien på torkans inverkan på torv gjordes av forskare från Radboud University i Nederländerna.

– I vårt laboratorium såg vi under kontrollerade förhållanden först till att stora block av torv fuktades väl under en lång tidsperiod. Sedan torkade vi långsamt ut torven. Den ena halvan utsattes för mild torka, med vattennivån ungefär fem centimeter lägre än själva torven. Den andra halvan utsattes för extrem torka, i det här fallet var vattennivån tjugo centimeter under torven. Detta kan jämföras med en period på tre veckor utan regn – något som också har blivit allt vanligare i Nederländerna under de senaste åren, förklarar huvudförfattaren Bjorn Robroek.

När torvmarken torkar ut förlorar den sin förmåga att absorbera mer kol (CO2). Efter tre veckor utan regn tappar alltså en av världens viktigaste kolsänkor denna förmåga och sådana perioder blir allt vanligare under somrarna till följd av klimatförändringarna. Blir torkan riktigt långvarig kan torvmarkerna till och med släppa ut kol.

För att lösa situationen krävs minskade utsläpp och att klimatförändringarna bekämpas, men för torvmarkerna är det ett problem som måste lösas på politisk nivå, menar forskarna. De skriver att det är “angeläget att skydda intakta torvmarker och deras tillhörande funktioner”.

Det finns även saker som konsumenterna kan göra för att skydda torven.
– Köp till exempel torvfritt substrat och kompost, säger Bjorn Robroek.

Källor: Radboud University Nijmegen och Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences

Mer att läsa