Gå till innehållet

Tonfiskens starka återkomst på västkusten

Det är mäktiga syner som mött många som tittat ut över vattnet mellan Sverige och Danmark de senaste somrarna. De har kunnat se tre meter långa fiskar som hoppar upp över ytan.

Den blåfenade tonfiskens comeback i Öresund har väckt stor uppmärksamhet de senaste åren. I år har det setts stim på 200 individer under sensommaren 2023 och med tanke på att fiskarna kan bli över två meter långa, väger flera hundra kilogram och dessutom bryter vattenytan ibland är det en syn som lämnar få oberörda.

Bäst tid och plats för att se dem

Mikael Palmgren på Marint kunskapscenter i Malmö berättar för P4 Malmöhus att bästa tiden att se dem har visat sig vara på morgonen eller eftermiddagen/kvällen. Bästa platsen anser han vara mellan i det smala sundet mellan Helsingborg och Helsingör och det kan räcka att stå på land med en kikare för att få syn på de stora fiskarna. Det kan vara klokt att stå på en höjd för att lättare få överblick.

Tonfisk på västkusten är egentligen inget nytt. De var vanliga i området senast på 1940-talet, men utfiskades. De senaste åren har de återvänt till västkusten. 2016 sågs till exempel ett stim med hundratals eller kanske tusentals fiskar och sedan dess har de synts årligen och varit relativt vanliga sedan 2020 enligt Öresundsdykning.

Man kan fråga sig vad så stora antal av en så stor fisk kommer få för inverkan på ekosystemet efter 60 års frånvaro.
– Vi har observerat tonfiskarna jaga efter makrill och näbbgädda. Makrill finns det gott om den här perioden på året och det är sannolikt den fiskarna jagar. Längre ner i Kattegatt och Öresund växlar nog födan mot mer och mer sill. De följer efter sin födofisk och simmar så småningom ner till Medelhavet (eller möjligen Mexikanska Golfen) för att leka, innan de kommer tillbaka hit igen nästa år, hoppas vi. Säsongsvis kommer de kunna påverka de pelagiska bestånden (sill, makrill mfl). I vilken utsträckning beror ju på i vilken omfattning de kommer hit. Det vet vi inte idag, men vi har starka bestånd av makrill just nu, vilket antagligen är en delförklaring till att de kommer hit, förklarade Andreas Sundelöf, forskare vid SLU Aqua, 2017.

Öresundsakvariets film på tonfiskar i Öresund 2018

Video från YouTube

Genom att spela videon accepterar du YouTubes dataskyddspolicy.

Källa: youtube.com

Fakta om blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus)

Den blåfenade tonfisken lever i norra Atlanten och är den största arten i släktet tonfiskar. Normalt sett blir de 2-2,5 meter lång och väger 225-250 kg, men vissa individer kan bli betydligt större än så. Det finns exemplar som blivit hela 50 år gamla.

Under sitt liv vandrar tonfiskarna ständigt och kan ofta ses på svenska västkusten under sensommaren, då den följt stim av sill och makrill i jakt på föda.

Tonfisken var vanlig på västkusten på 1930-1950-talet. Då bedrevs ett kommersiellt fiske efter arten, men nu är den helt fredad i svenskt vatten och internationellt finns ett hårt styrt fiske och kontrollåtgärder. Det har lett till att beståndet av blåfenad tonfisk utvecklats starkt och är troligen en starkt bidragande orsak till att arten nu återigen kan ses på den svenska västkusten.

Källa: SLU

Läs även

Blåfenade tonfiskar på västkusten kartläggs med satellitsändare
Fiskeregleringar har lett till återhämtning för tonfisk
Nio av världens största fiskerier skriver under hållbarhetsavtal

Källor: P4 Malmöhus och Öresundsdykning

Mer att läsa