Gå till innehållet

Nio av världens största fiskerier skriver under hållbarhetsavtal

Tonfisk. Två av de största fiskebolagen som är specialiserade på tonfisk har skrivit under avtalet, Thai Union Group och Dongwon Industries. Foto: Jpbazard Jean-Pierre Bazard, CC BY-SA 3.0. 

Nio av världens största fiskebolag skriver på ett avtal för ett hållbart fiske. De har förbundit sig att utplåna illegal verksamhet, slavarbete och förhindra utfiskning av hav, på initiativ från Stockholm Resilience Centre.

Förra veckan hölls FN:s havskonferens i New York. Det är den första konferensen där länder har diskuterat hur FN:s globala mål om hållbara hav ska uppnås.  Mål 14, som gäller havet, kräver att världens länder bevarar och nyttjar oceaner, hav och marina resurser på ett hållbart sätt. Men arbetet för att minska föroreningar, utfiskning och försurning och för att skydda havsmiljöer ska ske frivilligt.

Seafood Business for Ocean Stewardship (SeaBOS), är ett initiativ från Stockholm Resilience Centre som för samman globala fiskebolag från Asien, Europa och USA. Genom möten och dialoger får de tillgång till marin vetenskap för att kunna sätta stop för ohållbara fiskemetoder och för att uppnå FNs globala mål.

En handfull globala fiskeföretag dominerar i dag världens fiskeindustri. De kontrollerar 40 procent av det mest värdefulla fisket och eftersom de är bland de största aktörerna på marknaden har deras handlingar stor effekt. Därför är det viktigt att flera av dem nu ingått i detta avtal för ett mer hållbart fiske. Fler bolag kommer att följa efter, tror Henrik Österblom, professor från Stockholm Resilience Centre och som arbetar med SeaBOS.

Han säger i en artikel i The Guardian:

– Ett hållbart marint ekosystem är väsentligt för att kunna föda en växande befolkning men haven är hotade. Fisk och skaldjur utgör 20 procent av den animaliska födan i dag.

Källor: Stockholm Resilience Centre, The Guardian

 

Mer att läsa