Gå till innehållet

Fiskeregleringar har lett till återhämtning för tonfisk

Internationella naturvårdsunionen (IUCN) har uppdaterat sin rödlista över hotade arter och även om hoten mot marina arter över lag ökar så visar uppdateringen också att åtgärder kan ge effekt.

Fyra olika arter tonfisk har i den senaste uppdateringen klassats som mindre hotade än i den förra versionen av den internationella rödlistan. Det gäller blåfenad tonfisk (nu “livskraftig”, tidigare “starkt hotad”), sydlig tonfisk (från “akut hotad” till “starkt hotad”), samt långfenad tonfisk och gulfenad tonfisk (från “nära hotad” till “livskraftig”).

Framgångarna tillskrivs åtgärder som begränsat det lagliga fisket och som bekämpat det illegala fisket. Men även om det över lag går bra för dessa tonfiskarter så poängterar IUCN att vissa regionala bestånd fortfarande är hotade och att överfiske fortsätter vara ett stort bekymmer för världens tonfiskarter.

– De här rödlisteutvärderingarna är bevis för att hållbart fiske fungerar och att det ger enorma långvariga fördelar för biologisk mångfald och mänsklighetens försörjning. Vi måste fortsätta att få igenom hållbara fiskekvoter och slå ner på illegalt fiske. Tonfiskar migrerar tusentals kilometer så att koordinera detta globalt är också en nyckelfråga, säger Bruce B. Collette, ordförande för IUCN:s tonfisk- och spjutfiskgrupp.

Den nya uppdateringen tar också upp den rapport från början av året som kom fram till att antalet akut hotade hajar och rockor ökat med 172 procent på bara 5 år. I dagsläget är 37 procent av arterna utrotningshotade och alla hotas av överfiske.

Dessutom nämns komodovaranen. I den nya bedömningen går världens största ödla från “sårbar” till “starkt hotad”. Arten lever enbart i några få områden i Indonesien och klimatkrisen med ökade temperaturer och förhöjd havsnivå beräknas minska artens livsmiljöer med minst 30 procent de kommande 45 åren.

Källa: IUCN

Mer att läsa