Gå till innehållet

“Tandlöst” restaurerings­förslag efter påverkan från konservativa

EU:s restaureringsförslag tände ett hopp för naturorganisationer, forskare och naturengagerade medborgare och företag i Europa när det kom. Men sedan det kom har det motarbetats hårt av industrier och konservativa politiker inom EU. I veckan avslutades förhandlingarna, med en hel del förändringar.

EU

Kampen om EU:s så kallade restaureringsförslag har pågått ett tag. När de första detaljerna släpptes hyllades det av naturorganisationer i Europa som en viktig möjlighet att vända utvecklingen för naturen. Från början slog lagen fast att minst 20 procent av EU:s natur på land, i floder och hav skulle restaureras senast 2030. Kraven fick bland annat stöd av över 1,2 miljoner medborgare, företag, forskare, jägarorganisationer, många jordbrukare och flera andra intressenter.

De många undantagen och bristen på rättssäkerhetsgarantier har skapat ett mycket skrämmande prejudikat för EU:s lagstiftning.

Ioannis Agapakis, naturskyddsjurist på ClientEarth

Hårt motarbetat

Sedan dess har dock förslaget motarbetats hårt av bland annat jordbruks- och skogsindustrierna, men även av många högerpartier inklusive Sveriges regering. Till slut var förslagets framtid så osäkert att WWF och Birdlife gick ut och vädjade till politiker att de skulle “förstå allvaret”.

Nu är förslaget ett steg närmare att bli verklighet. I slutet av veckan avslutades förhandlingar mellan EU-parlamentet, kommissionen och rådet. Det blev både förluster och vinster för miljörörelsen. Industriernas försök att undanta skogs- och jordbruksmark från att ingå i restaureringsförslaget misslyckades. Dessa områden ska därför återställas. Men å andra sidan så blev det flera urvattningar och kryphål jämfört med det ursprungliga förslaget från kommissionen och rådet.

Stor risk för tandlöshet

Birdlife Sverige anser att många av undantagen och den överdrivna flexibiliteten riskerar att göra lagen tandlös och att den nu är långt ifrån vad vetenskapen slagit fast är nödvändigt för att hantera klimat- och biodiversitetskriserna.

– Vi måste inse att mänsklighetens framtid bygger på att vi NU börjar återställa de ekosystem som vi är helt beroende av för livsmedelsförsörjning, hälsa, ekonomisk tillväxt etc. Hur medlemsstaterna i slutändan implementerar lagstiftningen blir en ödesfråga för kommande generationer. Magkänslan säger att våra politiker inte kommer att ta det ansvar som väljarna gett dem, och att vi därmed tillåter såväl klimatförändringar som utrotning av biologisk mångfald drabba mänskligheten allt hårdare. Vi går därmed miste om vår bästa chans till ett framtida hållbart och stabilt samhälle, säger Daniel Bengtsson, fågelskyddsansvarig, BirdLife Sverige.

Ioannis Agapakis, naturskyddsjurist på ClientEarth, kommenterar situationen så här:
– De många undantagen och bristen på rättssäkerhetsgarantier har skapat ett mycket skrämmande prejudikat för EU:s lagstiftning, snarare än att cementera EU i frontlinjen för bevarandet av den biologiska mångfalden. Om vi inte erkänner vårt livsviktiga beroende av naturen kommer européerna att utsättas för de katastrofala effekterna av klimatkrisen och krisen för den biologiska mångfalden.

Visst hopp trots allt

Sabien Leemans, ansvarig för biologisk mångfald vid WWF Europa är besviken över att förslaget är långt ifrån vad vetenskapen anser är nödvändigt för att ta itu med klimat- och biodiversitetsnödläget, men ser ändå med visst hopp på förslaget:
– Med tanke på det hårda motståndet mot lagen är vi ändå lättade över att en överenskommelse nåddes. Utan detta skulle EU:s internationella trovärdighet ha lidit allvarlig skada. Nu finns det hopp om att EU kommer att göra gemensamma ansträngningar för att få tillbaka naturen, för den biologiska mångfaldens, människornas och klimatets skull – det är den bästa chans vi har.

För förordningen återstår fortfarande ett godkännande från medlemsstaterna och en avgörande omröstning i EU-parlamentets miljöutskott, samt en sista formell omröstning i parlamentet. Det finns en stor oro för att konservativa politiker och industrier kommer försvaga lagstiftningen ytterligare in i det sista.

Läs även

WWF och Birdlife vädjar till politiker: Förstå allvaret
• “Sverige hotar Europas biologiska mångfald”
• S, C, M, KD och SD röstade ner EU:s naturvänliga förslag
• Sverige näst sämst i EU på skyddad natur
• Sverige och Finland pekas ut – försvagade EUs taxonomi
• ”Djupt oroande” att Sverige inte står upp för biologisk mångfald i EU
• EU-experter förkastar Sveriges beräkningsmodell för att få avverka mer skog
• Hård kritik mot Sveriges missvisande kolsänkor – vill öka skogsavverkning

Källor: Birdlife Europe, Birdlife Sverige och WWF EU

Mer att läsa