Gå till innehållet

Svenska folket: Sveaskog bör prioritera miljön

Skog. Foto: Erik Hansson

I en ny Sifo-undersökning svarar fler än sju av tio svenskar att det statliga skogsbolaget Sveaskog bör prioritera att nå de svenska miljömålen framför att skapa vinst till staten.

Det är Greenpeace som beställt undersökningen från Sifo, som visar att 71 procent av de tillfrågade tycker att det är ett bra förslag att Sveaskog borde få i uppdrag att prioritera att nå miljömålen framför att generera avkastning till staten. Hos Socialdemokraternas väljare är andelen 80 procent.

– Om vi ska klara klimatkrisen och rädda den biologiska mångfalden måste Sveaskog få ett nytt uppdrag. Undersökningen visar att svenskarna vill att statens eget skogsbolag ska ta ett tydligare ansvar för miljömålen, säger Carl Schlyter, kampanjledare på Greenpeace.

För att ändra Sveaskogs ägaredirektiv krävs det en majoritet i riksdagen och det har tidigare gjorts försök att ändra så att Sveaskog ska visa större hänsyn. 2019 lämnade riksdagsledamoten Rebecka Le Moine (Mp) in en motion med följande krav på Sveaskogs verksamhet:
• Att den ska ske inom ramen för miljökvalitetsmålet Levande skogar
• Att den vara föregångare i hållbart skogsbruk och visa stor naturhänsyn
• Att minst 20 procent ska göras till skyddade områden
• Att Sveaskogs naturvärdesinventeringar ska offentliggöras

Alla dessa förslag avslogs av riksdagen.

Skärpta krav skulle gynna natur och klimat

Sveaskog är Sveriges största skogsägare med nästan 40 000 kvadratkilometer mark. Det är mer än dubbelt så stort som Värmland, eller en tiondel av Sveriges yta. Om dessa skogar skulle skyddas i högre grad och inte kalavverkas skulle det inte bara gynna den biologiska mångfalden, utan också klimatet.

Enligt uträkningar av Anders Lindroth, professor emeritus i naturgeografi vid Lunds universitet, orsakar Sveriges kalhyggen årligen utsläpp på cirka 15 miljoner ton koldioxid och om även andra delar av skogsindustrin räknas in, exempelvis massaindustrin blir utsläppen 80 miljoner ton per år enligt forskare vid Umeå universitet.

– Vi har varken tid eller råd att fortsätta reducera livsviktiga ekosystem till virkesåkrar för skogsindustrin. Ska vi klara klimatomställningen måste vi använda skogens potential att binda koldioxid. Nu är det hög tid att regeringen och riksdagspartierna tar till sig vad både vetenskapen och väljarna säger, säger Carl Schlyter på Greenpeace.

Greenpeace skriver i en debattartikel i Aftonbladet att de vill att riksdagen och regeringen ska besluta om att Sveaskog får som främsta uppdrag att nå miljömålen, att skydda minst 30 procent av sina skogar, slutar helt med kalhyggesbruk och inför ett lagkrav på “tillämpning av principen av fritt informerat förhandssamtycke i frågor som berör samer, deras livsnäring och deras rättigheter”.

Källor: Greenpeace och Aftonbladet

Mer att läsa