Gå till innehållet

Studie: Skydd av skog effektivt för klimatet

Ännu en studie slår fast att skogar är effektiva kolsänkor och att det finns stor potential både i att skydda befintlig skog och att låta skogar växa upp på områden som avverkats.

Forskarna bakom den nya studien använde både omfattande markbaserade och satellitbaserade undersökningar och upptäckte att resultaten inte skiljde sig speciellt mycket åt. Slutsatsen var därmed tydlig: Den aktuella globala kollagringen i skog ligger markant under sin potential. Det skulle med andra ord kunna lagras väldigt mycket mer kol i världens befintliga och avverkade skogsområden. Inte mindre än 226 gigaton mer kol. Det kan jämföras med att världens återstående kolbudget för att hålla uppvärmningen under 1,5C var ungefär 260 gigaton, för ett år sedan .

61 procent av denna potential finns i områden med befintliga skogar som skulle behöva skyddas för att fortsätta växa och bli äldre och därmed laga mer kol. Resten (39 procent) finns i regioner där skogar har avverkats eller fragmenterats. Här skulle områden åter få beväxas av skog för att uppnå kollagringspotentialen.

– Bevarande, restaurering och hållbar förvaltning av olika skogar ger värdefulla bidrag till att uppfylla globala klimatmål och mål för biologisk mångfald, skriver forskarna.

Thomas Crowther, en av författarna till utvärderingen, utvecklar deras slutsats till Phys.org:

– Jag ser absolut den här studien som en anledning till hopp. Jag hoppas att människor kommer att se den verkliga potentialen och värdet som naturen kan bidra med i klimatförändringen.

Men han påpekar att skogens potentiella kollagring snabbt skulle ätas upp av nuvarande utsläppstakt. Lösningen är inte antingen eller – vi behöver både minskade utsläpp och kraftigt ökat skydd av skog.

– Vi behöver båda och det är bråttom, säger han.

Läs även

Skogsbrukets klimateffekt har kraftigt underskattats
• Skogsavverkning släpper ut sex gånger mer än man tidigare trott
• Skogsindustrin står för stor del av världens kolutsläpp
• ”Sverige och andra skogsrika länder tar inte klimathot från avverkning på allvar”
• Avverkad och bränd regnskog står för tredje största kolutsläppen i världen
Svampar avgörande för att minska CO2-utsläppen

Källor: Nature och Phys.org

Mer att läsa