Gå till innehållet

Storspigg har ökat med 1 000 procent i Östersjön

Den lilla fisken som exploderat i antal är ett symptom på Östersjöns andra problem.

Det pågår en storskalig förändring av ekosystemen i Östersjön. Den lilla fisken storspigg sprider sig allt mer medan gäddan och abborren minskar i antal. Förändringen har pågått sedan 1990-talet och i en opublicerad studie som Vetenskapsradion tagit del av, har forskare räknat på hur stor förändringen varit. Det visade sig att i Bottenhavet har storspiggen ökat med 500 procent på bara tolv år och i egentligen Östersjön med över 1 000 procent på 18 år.

Marinekologen Agnes Olin vid Sveriges lantbruksuniversitet är medförfattare till studien. Hon poängterar i en intervju med Vetenskapsradion och Naturmorgon att storspiggen snarare är ett symptom på andra förändringar än att den är boven i dramat. Någon enskild anledning till förändringen kan hon inte se:

– Det beror nog på olika faktorer. Mycket är väl för att det finns mindre rovfisk både här vid kusten men också i utsjön, till exempel mindre torsk som kan äta spiggen. Men spiggen gynnas även av övergödning och höga temperaturer så det har säkert skapat gynnsamma förutsättningar.

Vuxna spiggar kan äta gäddans och abborrens yngel och ägg, vilket kan vara en delförklaring till att storspiggen tagit över i allt fler områden. När storspigg dominerar kan de hålla nere antalet rovfiskar.

Läs även

• Ännu en studie visar vikten av rovfiskar för friska ekosystem
• Stor förändring av Östersjöns fiskbestånd
• Fortsatt försämring av Östersjöns syresituation
• Omfattande och välkänt fusk i fisket tillåts fortsätta

Källor: Vetenskapsradion

Mer att läsa