Gå till innehållet

Ännu en studie visar vikten av rovfiskar för friska ekosystem

De senaste årtiondena har har rovfiskar som abborre, gädda och torsk minskat betydligt längs delar av den svenska kusten. I en ny studie visar forskare att rovfiskarna har en stark effekt på att minska övergödningen och bidra till friskare ekosystem.

Vi har tidigare skrivit om hur starka bestånd av rovfiskar så som torsk, gädda och abborre kan bidra till att motverka övergödningsproblem i kustområden och att ett överfiske av stora rovfiskar har skyndat på övergödningen.

LÄS ÄVEN: • De viktiga undervattensväxterna och hur de skadas av bryggor och båtar

– Baserat på experimentella undersökningar i liten skala har vi misstänkt att rovfisk kan motverka de negativa effekterna av övergödningen i Östersjöns kustområden. I den här studien har vi lyckats visa att så är fallet, och att det här är en stark effekt. Ju mer rovfisk, desto mindre fintrådiga alger, vilket ger friskare vegetation och bättre vattenkvalitet, säger Dr. Serena Donadi, forskare vid institutionen för akvatiska resurser vid SLU och huvudförfattare till artikeln som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Proceedings of the Royal Society B.

LÄS ÄVEN: • Ett ekosystem med rovfiskar motverkar övergödningen

Studien är gjord av forskare från Stockholms universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och Groningen Universitet i Nederländerna och har undersökt näringskedjor i 32 vikar längs kusten mellan Östergötland och Uppsala.

Forskarna kunde visa att rovfiskarna abborre och gädda begränsar mängden storspigg, som i sin tur äter små betare som till exempel märlkräftor, insektlarver och snäckor. Dessa små betare äter fintrådiga alger som konkurrerar ut större vattenväxter som är hem för många andra arter. När rovfisken äter spiggen sker en så kallad trofisk kaskad då dessa undervattensskogar av större vattenväxter gynnas och det därmed skapas bättre livsmiljöer och vattenkvalitet med mindre övergödning.

Källa: SLU

 

Mer att läsa