Gå till innehållet

Stora Enso har fått Skogsstyrelsen att dölja nyckelbiotoper

Skog med höga naturvärden. Foto: Erik Hansson

Stora Enso har bett Skogsstyrelsen att dölja information om sina runt 8000 nyckelbiotoper i både interna och offentliga kartsystem, vilket myndigheten gått med på, trots att det försvårar bevarandet av biologisk mångfald i skogen.

Nyckelbiotoper är områden i skogar som har höga naturvärden. FSC-certifierade bolag har förbundit sig att inte avverka nyckelbiotoper, något som dock hänt vid åtskilliga tillfällen. Stora Ensos nya åtgärd med att dölja uppgifterna försvårar arbetet med biologisk mångfald berättar Anders Engström, inventeringsledare på Skogsstyrelsen, för P4 Värmland:
– I samband med att vi granskar avverkningsanmälningar så får vi ju mindre information. I samband med områdesskydd påverkas en del eftersom man inte ser förtätningar med nyckelbiotoper som kan finnas. Det blir ett sämre underlag för bevarande av biologisk mångfald.

Stora Enso har istället lagt informationen på sin egen hemsida, men det försvårar för myndigheterna och allmänhetens insyn. Skogsstyrelsens system kommer till exempel inte kunna varna för när det görs avverkningsanmälningar i nyckelbiotoper. Stora Enso säger sig inte ha förstått att det nya systemet kommer försvåra Skogsstyrelsens arbete.

Jan Darpö, professor i miljörätt vid Uppsala universitet, säger till P4 Värmland att Skogsstyrelsen nu inte lever upp till EU-rättens krav på artskydd när de gått med på att dölja information åt Stora Enso.

Källor: P4 Värmland och P4 Värmland

Mer att läsa