Gå till innehållet

P1 Kaliber: 120 nyckelbiotoper avregistrerade och avverkningsanmälda

Skyddad skog. Foto: Erik Hansson

P1 Kaliber har i en ny granskning gått igenom nyckelbiotoper och upptäckte 120 fall där miljöcertifierade skogsbolag avregistrerat nyckelbiotoper och sedan anmält att de vill avverka dem.

Skogsbolagen SCA, Bergvik, Holmen och Sveaskog menar att de gör noggranna naturvärdesbedömningar och att en registrerad nyckelbiotop enart avregistreras om den tidigare bedömningen varit fel.

LÄS ÄVEN: • Nyckelbiotoper avverkas med granbarkborren som förevändning

Denna uppfattning delar dock inte Frédéric Forsmark på länsstyrelsen i Norrbotten:
– Min erfarenhet är att nyckelbiotoper, i varje fall i Norrbotten, håller hög klass. Jag har hittills inte stött på någon nyckelbiotop som inte hållit nyckelbiotopsklass, säger han till P1 Kaliber.

LÄS ÄVEN: • Skogsstyrelsen: 3500 nyckelbiotoper har påverkats vid avverkning

De stora skogsbolagen bestämmer alltså själva vilka områden som är nyckelbiotoper och kan även på egen hand nedklassa en registrerad nyckelbiotop för att sedan få avverka den. Skogsstyrelsen kontrollerar inte detta och menar att det är “verksamhetsutövaren som har ansvaret”.

Sveaskog nekar
Sveaskog har svarat på Kalibers granskning och nekar till att över huvud taget avverka nyckelbiotoper. De menar att det inte är bedömningar av nyckelbiotoper som ändras utan istället att “äldre information kvalitetssäkras och gränser som justeras”.
– Eftersom inventering av nyckelbiotoper startade 1993 finns det idag registrerade nyckel­bio­toper som har sitt ursprung i pappersprodukter. Det kan då ha skett rena felaktigheter i samband med överföringen till digitala kartor, samtidigt som de med penna tidigare utritade gränserna kan vara grova och förenklade.

Bolaget menar att nyckelbiotoperna inte försvinner ute i skogen “eftersom de aldrig funnits”.
– Vi kunde valt att enbart offentliggöra de nyckelbiotoper som kvalitetssäkrats i fält, men istället valde vi full transparens och insyn i processen, och har därför offentliggjort alla nyckelbiotoper vi har i våra digitala databaser – kvalitetssäkrade eller ej, skriver Sveaskog.

LÄS ÄVEN: • Avverkningar påverkar känsliga arter även i intilliggande nyckelbiotoper

Skogsstyrelsens satellitdata upptäckte 2016 att sammanlagt ungefär 3000 hektar nyckelbiotoper påverkats av avverkningar och av dessa anses hälften förstörda. I snitt avverkas 200 hektar nyckelbiotoper årligen.

– Mörkertalet för spolierade nyckelbiotoper är dock stort. Eftersom vi har begränsat med resurser att undersöka i fält, har vi inte kunnat prioritera uppgraderingen av databasen, sa Alice Högström, inventeringsledare på Skogsstyrelsen till tidningen Skogsland.

Källor: P1 Kaliber och P1s samlingssida Striden om skogen

Mer att läsa