Gå till innehållet

Demonstration mot att Skogsstyrelsen slutar registrera nyckelbiotoper

Nyckelbiotop vid Sör-Stormyrlidens som nu är ett naturreservat. Foto: Deryni – Eget arbete, CC BY-SA 4.0

Den 1 januari 2021 slutar Skogsstyrelsen registrera nyckelbiotoper (skogsområde med höga naturvärden) i samband med avverkningsanmälningar. Den 30 december kl 11 anordnas demonstrationer mot det kritiserade beslutet, bland annat utanför myndighetens kontor i Uddevalla, samt i Örebro och Stockholm.

– Skogsstyrelsens beslut innebär att de sista oskyddade skogarna med höga naturvärden som finns kvar i Sverige riskerar avverkning. Det är en katastrof för den biologiska mångfalden. Inventeringen av nyckelbiotoper är en kartläggning som ger kunskap om var de mest skyddsvärda skogarna i Sverige finns och denna inventering måste få fortsätta, säger Sten Brodén, ordförande i Naturskyddsföreningen i Strömstad, som arrangerar demonstrationen. 

Få procent skog med höga naturvärden kvar
Enligt Naturvårdsverket finns det idag kvar mindre än 10 procent produktiv skog med höga naturvärden och arealen nyckelbiotoper låg 2016 på cirka 466 000 hektar, vilket motsvarar cirka 2 procent av den
produktiva skogsmarksarealen.

Johan Åberg, specialist på områdesskydd på Skogsstyrelsen, sa i höstas till Sveriges natur att det nya systemet kommer leda till att fler områden av nyckelbiotopsklass kommer att avverkas. Om Skogsstyrelsen i ett av sina få stickprover skulle upptäcka en tydlig nyckelbiotop så har de ändå inte pengar att teckna ett naturvårdsavtal med ägaren.

Nyckelbiotoper avverkas
Samtidigt bedömer Skogsstyrelsen att hela ca 55 000 hektar registrerade och oregistrerade nyckelbiotoper avverkades enbart i nordvästra Sverige mellan år 2000-2017. Det motsvarar över 3 000 hektar per år. Detta trots att nyckelbiotoper inte får avverkas enligt skogsbrukscertifieringen FSC som alla stora skogsbolag i Sverige är anslutna till.

En demonstration mot Skogsstyrelsens beslut kommer att ordnas i närheten av Skogsstyrelsens kontor i Uddevalla den 30 december kl. 11.  Även i Örebro och Stockholm sker demonstrationer vid samma tid.

Källor: Skydda skogen och Naturskyddsföreningen i Strömstad (kontakt: stromstad@naturskyddsforeningen.se)

Mer att läsa