Stiftelser skänker över 40 miljarder till skydd av natur

Jaguar i Pantanal. Arkivfoto: Leonardo Ramos – Own work, CC BY-SA 4.0,

De kommande tio åren ska stiftelser, grundade av några av världens rikaste personer, skänka drygt 43 miljarder kronor till att skapa, utöka, sköta och bevaka skyddade områden. Det är den största gåvan som någonsin skänkts till att öka den biologiska mångfalden.

Initiativet kallas Protecting Our Planet Challenge och personerna bakom satsningen skriver i ett pressmeddelande att pengarna från de privata bidragsgivarna ska gå till att bekämpa de tre största hoten planeten står inför: klimatkrisen, artutrotningen och hälsokrisen. En av ambitionerna är att kämpa för det så kallade 30×30-initiativet som vill se 30 procent av världens natur skyddad till år 2030 och världens urfolk ska vara viktiga samarbetspartners och rådgivare.

– Studier visar att skyddade områden är ett av de mest kostnadseffektiva sätten att hjälpa naturen, utsatta människor och klimatet, förutsatt att de skyddade områdena förvaltas väl och respekterar ursprungsbefolkningarnas och lokalsamhällens rättigheter och behov. Forskningsresultat tyder på att bevarande och effektiv förvaltning av minst 30 procent av planeten på de viktigaste platserna för biologisk mångfald skulle kunna skydda upp till 80 procent av världens växt- och djurarter och säkra 60 procent av planetens kollagring och 66 procent av planetens rena vatten, skriver organisationerna i ett pressmeddelande.

De nio organisationerna bakom Protecting Our Planet Challenge består bland annat av sex miljardärers stiftelser:
• Arcadia (Lisbet Rausings och Peter Baldwins välgörenhetsstiftelse)
• Bezos Earth Fund (Amazons vd Jeff Bezos)
• Bloomberg Philanthropies (affärsmannen Michael Bloomberg)
• Gordon and Betty Moore Foundation (Intels grundare)
• Nia Tero (kämpar för urfolks rättigheter)
• Rainforest Trust (miljöorganisation som kämpar för regnskogarna)
• Re:wild (Leonardo DiCaprios miljöorganisation)
• Wyss Foundation (stiftelse av affärsmannen Hansjörg Wyss)
• Rob and Melani Walton Foundation (förmögenhet från Walmart).

– Att skydda minst 30 procent av planeten till år 2030 är ingen lyx utan en nödvändig metod för att bevara jordens hälsa. Privata donatorer har en roll att spela, men det här målet kräver ett engagemang från alla regeringar och samhällen som sköter om några av världens mest artrika landskap, säger Lisbet Rausing och Peter Baldwin från stiftelsen Arcadia.

Vicky Tauli-Corpuz, generalsekreterare i organisationen Nia Tero:

– Att investera i ursprungsbefolkningarnas rättigheter och deras skötsel av områden är en av de viktigaste och mest förbisedda strategierna för att hantera de existentiella hoten från klimatförändringar och förlusten av biologisk mångfald. Som en organisation engagerad i att säkra inhemsk vårdnad om ekosystem med höga naturvärden, applåderar vi att dessa finansiärer kraftigt utökar stödet för att uppnå 30×30-målen.

Organisationerna bakom Protecting Our Planet Challenge uppmanar nu fler privatpersoner och myndigheter att ge ekonomiskt stöd till 30×30-initiativet.

Källa: Re:Wild