Gå till innehållet

Starkt år för fjällräv i Finland

Efter förra årets comeback följde vårt grannlands fjällrävar upp det med en succésommar.

I fjol förökade sig fjällrävar i Finland för första gången på 25 år. Då hittades en kull med tre ungar nära gränsen till Sverige. Tuomo Ollila, överinspektör för naturtjänster vid Forststyrelsen, sa då till Yle att det bara var ett första steg och att arbetet måste fortsätta för att fjällräven ska kunna återvända “i ännu större antal”.

Redan året efter ökade antalet rejält. Sommaren 2023 hittades två kullar med minst 16 valpar. Dessutom upptäcktes ytterligare tre lyor som var bebodda, men utan att några valpar kunde konstateras.

– Med tanke på fjällrävsstammens utveckling är det lovande att fjällrävar förutom vid lyorna med valpar även har observerats vid andra lyor, säger överinspektör Tuomo Ollila vid Forststyrelsens Naturtjänster. Forststyrelsen ansvarar för skyddet av fjällräven i Finland.

Behöver stödmatning och budget

Utfodringsstationer är en viktig del av framgången för fjällrävar i Norden. Tillgången på gnagare varierar för mycket i fjällen och tycks dessutom minska. För att etablera en stark population behövs stödmatning, vilket bekostas av Forststyrelsen och WWF i Finland.

– Tryggandet av skyddsåtgärdernas kontinuitet och samarbetet med grannländerna är ett villkor för att fjällrävsstammen ska återhämta sig i Finland, säger Tuomo Ollila.

I Sverige hotas dock arbetet med fjällräven av indragen miljöbudget enligt länsstyrelsen i Norrbotten.

Förutom utfodring sker även uppfödning och utplacering av fjällrävar från Norge, samt jakt på rödräv i fjällområdena. Rödräven rör sig allt mer i fjällvärlden och det beror delvis på ett allt varmare klimat, men också på att människor lämnar matrester och fisk i terrängen som hjälper rödräven att överleva allt längre norrut.

I dagsläget finns det troligen ungefär 550 vuxna fjällrävar i Norge, Sverige och Finland tillsammans.

Läs även

Bästa fjällrävsåret på länge i Norden
• Fjällräv – kalfjällets lilla rovdjur är beroende av hjälp
Första fjällrävskullen i Finland på över 25 år
WWF och donationer räddar viktigt fjällrävsprojekt

Källa: Forststyrelsen

Mer att läsa