Gå till innehållet

Skogsstyrelsen slutar registrera, börjar avregistrera nyckelbiotoper

Gammal skog. Foto: Erik Hansson

Skogsstyrelsen meddelar idag att man slutar registrera nyckelbiotoper, dessutom kan markägare nu begära att få nyckelbiotoper avregistrerade.

– Rättsläget är så oklart att vi inte kan fortsätta registreringen av nyckelbiotoper på ett tillräckligt rättssäkert sätt för skogsägaren. Därför har jag efter att ha tagit del av underlaget från våra sakkunniga fattat beslut om att registreringarna ska upphöra, säger Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist.

Anledningen till beslutet är enligt Skogsstyrelsen att Högsta förvaltningsdomstolen vid sex fall nekat prövning där skogsägare överklagat Skogsstyrelsens beslut att registrera en nyckelbiotop på ägarens mark. Kammarrätten i Stockholm anser inte att Skogsstyrelsen har lagligt stöd att registrera nyckelbiotoper efter att regeringen i juni 2019 drog tillbaka det senaste uppdraget att inventera, efter ett krav från Centerpartiet.

Flera skogsägare har också vänt sig till Skogsstyrelsen för att få sina nyckelbiotoper avregistrerade och det ska myndigheten från och med nu genomföra på områden som registrerats efter den 27 juni 2019. Även tidigare nyckelbiotoper kan avregistreras, men dessa ärenden lämnas över till förvaltningsrätten.

Nyckelbiotoper är områden i skogar som har höga naturvärden. FSC-certifierade bolag har förbundit sig att inte avverka nyckelbiotoper, något som dock hänt vid åtskilliga tillfällen.

Den 16 december konstaterade Skogsstyrelsen att miljökvalitetsmålet Levande skogar inte kommer att nås i något av Sveriges län till år 2030. I Halland, Norrbotten, Dalarna, Värmland, Jämtland, Västerbotten, Västernorrland och Västra Götalands län är trenden negativ.

Källa: Skogsstyrelsen

Mer att läsa