Gå till innehållet

Seger för naturen i EU – trots Sverige

Den hyllade lagen om att återställa natur har röstats igenom i EU. Sveriges regering ledde motståndet mot naturförbättringslagen i ett samarbete med bland andra Ungern, Polen och Finland.

Den nya naturrestaureringslagen har röstats igenom i EU. En utgång som kallas för en “seger för naturen” av naturorganisationer.

–  Idag har naturen segrat och det här kan rädda arter och människor på sikt. Vi måste restaurera och skydda natur för att tackla Europas förlust av biologisk mångfald och bidra till klimatanpassning och minska klimatutsläpp. Därför är restaureringslagen en viktig del av lösningen och bör komma på plats snarast, säger Gustaf Lind, generalsekreterare WWF.

BirdLife Europe, ClientEarth, Europeiska miljöbyrån och WWF EU har drivit en kampanj för lagen och kommenterar vinsten så här:

– Dagens omröstning är en enorm seger för Europas natur och medborgare som länge har krävt omedelbara åtgärder för att tackla naturens alarmerande tillbakagång. Efter år av intensiva kampanjer och många upp- och nedgångar jublar vi över att den här lagen nu är verklighet – den här dagen kommer att gå till historien som en vändpunkt för naturen och samhället. Nu behöver vi alla händer på däck: Medlemsstaterna måste utan dröjsmål genomföra denna lagstiftning på ett korrekt sätt i sina länder, i nära samarbete med alla berörda intressenter. I slutändan kan naturen återhämta sig, till förmån för vårt klimat, den biologiska mångfalden och människorna!

Naturen vann – Sveriges regering förlorade

De fyra miljöorganisationerna påtalar att lagen “överlevt en absurd desinformationskampanj utan motstycke” och att det in i det sista var oklart om den skulle röstas igenom. Bland annat på grund av att Sveriges regering arbetat aktivt med att försöka stoppa lagen och svartmåla den som en fara för den svenska skogsindustrin.

Till slut röstade 20 av medlemsländerna ja till naturlagen och Sverige, tillsammans med Ungern, Polen, Italien, Nederländerna och Finland fick se sig besegrade.

– Det är djupt beklagligt att Sverige inte står upp för vår svenska natur, inklusive skogen där det är stora utmaningar med att värna den biologiska mångfalden. Sverige har in i det sista röstat nej och med kraft motarbetat en lag som kan bli en bladvändare för naturen. Nu hoppas vi att de kan ändra inställning och ta fram en ambitiös nationell restaureringslag, säger Emelie Nilsson, naturvårdsexpert på WWF Sverige.

Starkt stöd bland forskare och medborgare

Men det har också varit ett stort engagemang för lagen. Över en miljon underskrifter och meddelanden från medborgare, samt uppmaningar från över 6 000 forskare, över 100 företag, ungdomsorganisationer och det civila samhället har uttalat sitt stöd för #RestoreNature-lagen. En färsk undersökning från WWF visade att tre av fyra EU-medborgare uppger att de är positiva till naturrestaureringslagen och stödet är nästan lika stort hos svenskarna.

Namnet på allas läppar efter omröstningen är Österrikes miljöminister Leonore Gewessler, från landets miljöparti. Hon trotsade sin konservativa regering och röstade ja till förslaget. Ett tilltag som räddade lagen, men fick de konservativa i Österrike att åtala Leonore Gewessler för missbruk av ämbete. Ett brott som kan ge flera års fängelse om hon döms.

Leonore Gewessler, medlem i Österrikes miljöparti och miljöminister i en konservativ regering sedan 2020.

Leonore Gewessler, medlem i Österrikes miljöparti och miljöminister i en konservativ regering sedan 2020. Tack vare henne vann naturrestaureringslagen i EU-omröstningen.

Första målet om bara sex år

Förordningen innebär att skadad natur ska restaureras i alla medlemsstater och den innehåller bindande mål för restaurering av ekosystem, naturtyper och arter, med olika delmål för 2030, 2040 och 2050. Till år 2030 ska 20 procent av åtgärderna vara på plats och till år 2050 ska åtgärder vara på plats för att återställa alla skadade ekosystem som omfattas av förordningen.

När förordningen träder i kraft, vilket förväntas ske inom kort, är den bindande för alla medlemsstater inklusive Sverige. Men hur målen ska nås planeras av varje land för sig. Medlemsländerna har två år på sig att ta fram en nationell restaureringsplan. I Sverige är det Naturvårdsverket som har en central roll i det fortsatta arbetet, men myndigheten skriver i ett pressmeddelande att den “inväntar regeringens besked om närmare ansvarsfördelning mellan myndigheterna”.

Källor: WWF, Naturvårdsverket och Birdlife International

Mer att läsa