Gå till innehållet

SCA behåller certifiering trots övertramp

SCA har hamnat i hetluften vid flera tillfällen den senaste tiden på grund av bristande hänsyn i skogar med höga naturvärden, men deras certifiering hos FSC får de behålla.

Det var i januari som föreningen Skydda skogen avslöjade att SCA “systematiskt avverkningsanmäler och avverkar naturskogar med höga till mycket höga naturvärden” och gav hela 90 exempel på att det skett. Dessutom anses mörkertalet vara stort och “att många fler skogar med höga naturvärden är avverkningsplanerade av SCA i Sverige”. Uppgifterna verifierades även av Dagens Nyheter.

Ola Kårén, skogsvårdschef på SCA, kommenterade kritiken från Skydda Skogen i Dagens Nyheter och tyckte att den varken den var seriös eller baserad på fakta eftersom det var 90 platser från ett underlag på runt 50 000 utförda eller planerade avverkningar och att föreningen “låtsas att SCA:s avsättningar och miljöarbete inte existerar”.

Starkt hotad fjäril drabbad

SCA har dock även fått kritik för hur de hanterat skogar med den starkt hotade fjärilen trolldruvemätare. Nils Hydén, biolog och författare till åtgärdsprogrammet för trolldruvemätare, anser att SCA inte tagit tillräcklig hänsyn

– Det som skett är givetvis fullkomligt oacceptabelt från ett av landets större skogsbolag som dessutom haft att göra med trolldruvemätare liksom flera andra skyddsvärda arter under många år! säger han i den här intervjun på Natursidan.

Trolldruvemätare på nordisk stormhatt.

Därför slipper SCA indragen FSC-certifiering

Det är inte bara ideella naturvänner som är kritiska. SCA:s eget revisionsföretag Det Norske Veritas (DNV) visade på flera stora brister, så kallade “allvarliga avvikelser”, i SCA:s skogsbruk. Sådana avvikelser kräver ökad hänsyn från skogsbolagets sida. Annars riskerar de att förlora sin FSC-ceritifiering (Forest Stewardship Council).

Beatrice Jansson, kvalitets- och partneransvarig på FSC, förklarar hur revisorns arbete fungerar:
– I FSC är det revisorn på den oberoende certifieringsorganisationen som bedömer om certifikatsinnehavaren lever upp till kraven i standarden. Om det finns avvikelser måste certifikatsinnehavaren visa för revisorn att de gjort nödvändiga justeringar i sin verksamhet för att kunna leva upp till det specifika standardkravet.

Nu har DNV gett SCA grönt ljus och får därmed fortsatt förtroende att under de närmaste fem åren att sälja FSC-märkta produkter.

Vad hade krävts för att de skulle mista certifikatet?
– Om revisorn gör bedömningen att certifikatsinnehavaren inte gjort de nödvändiga justeringarna som krävs för att stänga avvikelsen och därmed kunna leva upp till standardkravet blir de först suspenderade. Om de fortfarande efter tre månader inte gjort tillräckliga justeringar blir de av med sin FSC-certifiering, förklarar Beatrice Jansson på FSC.

Lovar ökad hänsyn

Nödvändiga justeringar kan handla om att ändra i rutiner, att ha ett mer systematiskt arbetssätt eller att genomföra utbildningar för personal och entreprenörer. Om inte dessa justeringar görs kan certifikatsinnehavaren bli suspenderad, vilket innebär att de inte kan sälja FSC-märkt virke, men de har fortfarande kvar sitt certifikat.

Ola Kårén, skogsvårdschef på SCA, säger till P4 Västernorrland att de kommer öka sin hänsyn till rödlistade arter framöver:
– Det vi gör nu är att studera dem extra noggrant så att vi säkerställer så att det finns hänsynsytor eller lämnas träd så att rödlistade arter fångas upp i de hänsyn vi tar. Det behöver vi kontrollera noggrannare och det har även inneburit att vi gjort en del granskningar av planerade avverkningar.

“Skandal att FSC-certifikat förnyas”

Precis efter att SCA godkänts av DNV valde företaget att säga upp sitt avtal med SCA. Vad detta beror på vill DNV dock inte berätta när DN frågar

Ida Sellstedt, talesperson i Skydda Skogen, är kritisk till händelseförloppet och har en förklaring till vad som hänt:
– Det är talande att DNV väljer att säga upp sitt samarbete med SCA istället för att göra det man borde har gjort i det här fallet: dra tillbaka SCA:s FSC-certifiering. Man tappar hellre en stor kund än att göra sig känd i branschen som det revisionsbolag som faktiskt implementerar kraven i FSC.

Hur ser du på att FSC-certifieringen förnyades?
– Det är skandalöst att SCA får förnyat FSC-certifikat. Här svarar man på åratal av övertramp med ett “aja baja”, nåt som uppenbarligen inte fungerat hittills.

Vad tycker du det sänder för signaler?
– Det borde vara tydligt för alla kunder och konsumenter och de skogsägare som faktiskt sköter sig att FSC tappat all trovärdighet som miljöcertifieringssystem, säger Ida Sellstedt, talesperson i Skydda Skogen.

Mer att läsa