Gå till innehållet

SCA åter i blåsvädret – vill avverka skog med höga naturvärden

Vid den populära Pärlälven i Jokkmokk har Europas största privata skogsbolag bestämt sig för att omklassa "frivillig avsättning" för att kunna avverka i skog med höga naturvärden.

Det FSC-certifierade skogsbolaget SCA, som gjorde en vinst på 6,8 miljarder kronor 2022 och har tillgångar på över 137 miljarder kronor, är i blåsvädret. Föreningen Skydda skogen avslöjade i januari att bolaget “systematiskt avverkningsanmäler och avverkar naturskogar med höga till mycket höga naturvärden” och gav hela 90 exempel på att det skett. Samtidigt poängterar Skydda skogen att “mörkertalet är stort och att många fler skogar med höga naturvärden är avverkningsplanerade av SCA i Sverige”. Uppgifterna verifierades även av Dagens Nyheter.

Nu är det dags igen. Skydda skogen rapporterar att SCA, som är Europas största privata skogsbolag, planerar att avverka skog i ett friluftsområde vid den vackra Pärlälven i Jokkmokks kommun. I det fyra hektar stora området har Naturskyddsföreningen i Jokkmokk hittat höga naturvärden med bland annat den starkt hotade flodpärlmusslan, tretåig hackspett (fridlyst och nära hotad), grenlav (sårbar) och talltita (fridlyst och nära hotad). Dessa naturvärden har påtalats för SCA, som inte svarat.

Två bilder på ett snötäckt träd och en flod.

Bilder från Pärlälven. Till höger hackmärken av den nära hotade och fridlysta tretåiga hackspetten.

– Skogen är viktig för oss som bor i lokalsamhället. Både älven och skogen är viktig för människans välbefinnande, den biologiska mångfalden och fisket. Pärlälvsområdet är även viktig för besöksnäringen. För en besökare är det inte alls attraktivt att komma till ett hyggeslandskap, konstaterar Cecilia Lundin, Naturskyddsföreningen i Jokkmokk.

Naturskyddsföreningen i Jokkmokk har också upptäckt att SCA omklassat två områden av friluftsområdet från “frivillig avsättning”, som ska undantas avverkning till att istället klassas som produktionsskog och därmed kan avverkas inom sex veckor.

Föreningen har även, tillsammans med BirdLife Sverige skickat in en tillsynsbegäran till Skogsstyrelsen och ett formellt klagomål till miljöcertifieringsorganet FSC.

Nyligen rapporterade DN att SCA:s eget revisionsföretag rapporterat en lång rad brister i hur bolaget agerar kring rödlistade arter.

Källa: Skydda skogen

Mer att läsa