Gå till innehållet

Ny karttjänst visar skogar med höga naturvärden

En nödvändig tjänst för att skydda värdefull skog och ett bra verktyg för friluftslivet, enligt skaparna.

Den nya, kostnadsfria karttjänst har döpts till Skogsmonitor och visar på ett enkelt sätt var det finns skogar med potentiellt höga naturvärden och gamla träd. En tanke bakom projektet, som drivs av Skydda skogen, är att det ska öka möjligheterna att rädda de få kvarvarande gamla skogar med höga naturvärden som finns kvar i Sverige.

– Vi hoppas att Skogsmonitor.se ska synliggöra behovet av bättre miljöövervakning i skogen, och belysa hotet mot skogar med höga naturvärden. Idag är tiotusentals hektar skog med höga naturvärden avverkningsanmäld i Sverige. Det är bråttom och alla måste hjälpas åt eftersom de oskyddade skogarna riskerar avverkning, säger Viktor Säfve, kommunikatör och projektledare på Skogsmonitor.

Se gränser, naturvärden och avverkningar

Via en karta kan användaren zooma in var som helst i Sverige och få en uppfattning om var det kan finnas höga naturvärden. Det går också att se var gränserna för reservat går, var det kommit in nya avverkningsanmälningar och var det utförts avverkningar. Den sistnämnda uppgiften placerar ut gula områden som avverkats på kartan och var man än zoomar in i landet blir landskapet gulprickigt eller nästan helt gulfärgat.

– Skogsmonitor är en unik och lättanvänd karttjänst och infowebbsida som samlar viktiga kartskikt med värdefulla skogsmiljöer över hela Sverige på ett och samma ställe. Den presenterar också en ny omfattande kartering av potentiell äldre skog och kontinuitetsskog i södra Sverige, säger Jon Andersson, projektledare och datautvecklare på Skogsmonitor.

Han poängterar också att det är första versioner av kartskikten och att det kan förekomma en del fel. Det kan hända att både hyggen och yngre produktionsskogar ibland felaktigt karteras som potentiell äldre skog och kontinuitetsskog, men att det kommer åtgärdas i framtida uppdateringar.

Tjänst för att hitta naturområden vi uppskattar mest

Förutom ett verktyg som underlättar för naturvården är Skogsmonitor även tänkt att vara en tjänst för friluftslivet och “alla som vill utforska naturarvet i skogen och njuta av skönheten och mångfalden i Sveriges mest naturlika och storslagna skogar”, som det uttrycks i ett pressmeddelande. Studier har nämligen visat att vi trivs bäst bland gamla träd.

– De äldre skogar som har höga naturvärden är ofta värdefulla för exempelvis renskötsel, ekoturism, bär- och svampplockning, friluftsliv och rekreation, och det är också i de äldre skogarna vi finner störst kolförråd som bör bevaras som en klimatåtgärd, säger Elin Götmark, talesperson, föreningen Skydda Skogen.

Läs även

• Kritiskt läge – snart är naturskogarna borta
• Skogsstyrelsen: Allvarligt läge för biologisk mångfald i skogen
• Skogsstyrelsen: trenden i skogen är negativ
• Stor studie om skogar – redan dålig ekologisk status kommer bli sämre
• ”Allvarligt läge” för naturskog i Norrbotten
• Vi trivs bäst bland gamla träd

Källa: Skydda skogen

Mer att läsa