Sändarförsedda hajar utsläppta för första gången

Småfläckig rödhaj med sändare. Foto: Elias Neuman, Havets Hus

I veckan släppte Havets Hus och Världsnaturfonden WWF ut tolv småfläckiga rödhajar i Gullmarsfjorden utanför Lysekil. Det har gjorts sedan 2003, men i år har de för första gången utrustats med sändare.

Sändarnas signaler plockas upp av ett 20-tal mottagare i Gullmarsfjorden och kan då avslöja hur de småfläckiga rödhajarna rör sig, vilka vanor de har och det går också att identifiera hajarna om de hittas igen.

– Broskfiskar som hajar och rockor är extra känsliga. De förökar sig långsamt och i svenska vatten hotas de i fisket som bifångst, vilket vi sett tydliga exempel på i Lysekil under våren när stora mängder pigghaj dumpats döda i hamnen. Sverige behöver öka och stärka skyddet av viktiga havsområden samt få effektivare fiskerikontroll till havs, säger Inger Näslund, senior havsexpert på WWF.

Sedan 2003 har Havets Hus i Lysekil släppt ut ca 140 hajar i havet. Elva av dem har återfunnits. En hittades när den var fjorton år gammal 20 mil från utsläppsplatsen och de flesta har simmat längs Bohuskusten upp till norska vatten. Flera har gått in i kräftburar på större djup.

Småfläckig rödhaj (Scyliorhinus canicula) anses förvisso vara livskraftig, men den är fridlyst och det lokala beståndet behöver stärkas och dessutom behövs ökad kunskap om hajarna och allmänheten kan behöva informeras om hajars utsatta situation i världen, skriver WWF och Havets hus i ett pressmeddelande.

Småfläckig rödhaj som släpptes ut i Gullmarsfjorden 2021. Foto: Elias Neuman, Havets Hus

Internationellt går det nämligen inte speciellt bra för världens broskfiskar, som hajar och rockor. En tredjedel av dem är klassade som hotade på Internationella Naturvårdsunionens (IUCN) rödlista 2020. På 5 år har antalet arter hajar och rockor som är akut hotade ökat med hela 172 procent och hajar har nu försvunnit från vart femte korallrev. När stora marina djur försvinner slår det i sin tur hårt mot ekosystemen. De effektivaste sätten att skydda dem är med hjälp av tydliga restriktioner mot olika fiskemetoder och skyddade områden.

Metoden med att förse fiskar med sändare har tidigare använts av SLU för bland annat lax och blåfenad tonfisk.

Livesändning av Havets hus hajsläpp 2022:

LÄS ÄVEN:
Hajar släpps ut på västkusten för att gynna biologisk mångfald
Döda hajarna i Lysekil bara toppen av ett isberg
• EU står för stor andel av världens hajfiske
Hajar borta från vart femte korallrev
172 procent fler hajar och rockor akut hotade på 5 år
Förluster av stora marina djur slår hårt mot livet i haven

Källa: WWF