Så gick det till när Iglekärrs gammelskog blev ett naturreservat

Iglekärrs gammelskog. Foto: Lo Jarl

Iglekärrs gammelskog. Foto: Lo Jarl

Länsstyrelsen i Västra Götaland skickade nyligen ut ett pressmeddelande om det nya naturreservatet som skyddar ungefär 75 hektar gammelskog vid Iglekärr. I området har det hittats 17 rödlistade arter och 35 signalarter som indikerar höga naturvärden. Arbetet med att skapa reservatet inleddes redan 2004. Så här gick det till.

Iglekärrs gammelskog ligger knappt 4 mil norr om Göteborg och är ett område som rymmer höga naturvärden. Att det nu blir ett naturreservat är mycket tack vare en insamling från Naturarvet.

Vattenstig i Iglekärr gammelskog. Foto: Mats Abrahamsson

Vattenstig i Iglekärr gammelskog. Foto: Mats Abrahamsson

Redan 2004 skrev Naturskyddsföreningen i Ale och en av markägarna till länsstyrelsen att de ville skydda området, men länsstyrelsen ansåg då inte att naturvärdena var tillräckliga för att prioritera naturreservat. 2010 fick länsstyrelsen en uppdaterad artlista från området, men återigen var svaret att det inte var ett prioriterat område.

2012 skrev Naturarvet kontrakt med tre markägare i området och påbörjade insamlingen för att köpa marken.

– Kampen har efter det mest handlat om att samla in tillräckligt med pengar för köpeskillingen, berättar Lo Jarl, verksamhetsledare för Naturarvet. 2014 började jag och min fru Ywonne Jarl värva skogsfaddrar och antalet tiodubblades från ungefär 45 till ungefär 425.

Den nya stabiliserade ekonomin ledde till att Lo 2015 kunde anställas som ny verksamhetsledare för Naturarvet, med bidrag från Arbetsförmedlingen. Strax därefter kom ännu fler framgångar. Under hösten vann Naturarvet en internationell omröstning om bidrag till ett naturvårdsprojekt (European Outdoor Conservation Association) och fick in knappt 280 000 kronor. Dessutom fick de in två privata donationer i ungefär samma storleksordning.

Under hösten hade Lo Jarl skickat in en ansökan till länsstyrelsen om att de skulle gå in med återstående pengar om Naturarvet nådde halva köpeskillingen.

– I december fick vi besked om att länsstyrelsen fått godkänt från Naturvårdsverket att gå in med resterande belopp. Sista betalning till sista ägaren gjorde vi i juli och invigde Iglekärrs gammelskog den 6 augusti med installation av den numera berömda hyllningsbänken. Det är ett äventyr i sig hur den där bänken kom till och hur vi lyckades frakta upp den till den fridfulla badplatsen vid Stora Iglekärr mitt i skogen.

Hyllningsbänken är skapad av motorsågskonstnären Tommy Craggs ur en ekstock från Botaniska trädgården i Göteborg.

Hur känns det nu när alla års arbete äntligen resulterat i ett naturreservat?
– Känslan av att ha betalt hela skogen, ha lagfarten på fastigheten och att få inviga skogen i augusti har varit glädje på glädje, berättar Lo Jarl. Att Naturarvet är ägare innebär det starkaste formella skydd man kan ge en skog för all framtid. Att det också är naturreservat är en följd av att vi samarbetar framgångsrikt med myndigheterna. Det gjorde vi också 2009 när Verle gammelskog räddades undan avverkning och blev naturreservat.
Läs mer på Naturarvet.se.