Underskattad risk för kraftig global uppvärmning

Moln över Ölands alvar. Foto: Erik Hansson

Vår planet verkar vara betydligt känsligare för mänsklighetens utsläpp av kol än vad vi hittills trott och det finns en ökad risk för väldigt kraftig uppvärmning. Det menar 20 ledande institutioner som utfört nya beräkningar på framtidens klimat.

Forskarna bakom de nya uppgifterna poängterar att ytterligare forskning behövs, men de 20 institutioner som genomfört modelleringen av framtida klimat visar att jämfört med den senaste uppskattningen 2014 verkar det finnas en kraftigt ökad risk att de värsta scenarion är underskattade. Uppvärmningen kommer troligen gå upp till 5 grader om nivån av koldioxid i atmosfären når 560 ppm. Det skulle innebära en fördubbling av nivåerna innan industrialiseringen. I dagsläget är nivån redan uppe på 417 ppm.

Uträkningarna har gjorts med kraftfullare datorer än tidigare och det verkar som att riskerna underskattats. Att stanna uppvärmningen vid 1,5 grader verkar redan kört och det bästa vi kan hoppas på är 2 grader.

Klimatforskare som deltog i de nya uträkningarna undrade om det var en bugg i koden när de såg att resultaten visade en så mycket högre risk än tidigare uträkningar. Men det handlade delvis om molnens roll för klimatet. Tidigare har man trott att molnens inverkan både på en nedkylning och en uppvärmning tar ut varandra, men de senaste åren har allt fler bevis lagts fram för att moln kommer förvärra situationen ytterligare genom ökad uppvärmning.

Johan Rockström, chef vid Potsdam Institute for Climate Impact Research, var involverad i de nya beräkningarna och han berättar för The Guardian att även om det finns en osäkerhet i beräkningarna så finns det också en risk att problemen återigen underskattats.

LÄS ÄVEN:
Höga halter CO2 i atmosfären skingrar moln – förvärrar uppvärmning
Maj 2020 varmaste majmånaden som uppmätts
Upphettningen fortsätter – över 35 år av ovanligt varma månader

Källa: The Guardian