Gå till innehållet

Rekordmånga övervintrande glador i Danmark

Röd glada. Foto: Erik Hansson

Aldrig förr har det i Danmarks setts så många röda glador under vintern som i år. Även i Sverige går det väldigt bra för arten, men i andra delar av Europa har det startats bevarandeprojekt för att rädda den röda gladan.

Under den årliga räkningen i Danmark kunde 759 röda glador räknas in, framför allt i landets östra delar, rapporterar Danmarks Ornitologiska Förening (DOF). Fågeln övernattar i flockar i träd och över 100 fågelskådare deltog i räkningen som pågått i nio års tid. På sina håll sågs över 100 individer på samma platser. De är därför relativt enkla att räkna och därmed få en överblick av hur det går för populationen.

Beståndet har ökat år efter år så att det blir ett rekord är egentligen ingen större överraskning. En liknande utveckling sker även i Sverige. I boken Sveriges fåglar från 1978 berättas att det fanns mellan 30 och 50 par röd glada. I rapporten Fågelåret 2019 uppskattas antalet till “minst 4 000 och kanske upp mot 5 000 par i Sverige”. Över 2 000 individer övervintrar i troligen i Skåne och ungefär 100 individer i övriga Sverige.

Hela den europeiska populationen av röd glada beräknades 2015 uppgå till 25 200–33 400 par. Någonstans mellan var femte och var åttonde par lever med andra ord numera i Sverige.

På andra håll i Europa går det dock sämre för den röda gladan. Under de kommande åren ska det i projektet Eurokite släppas ut sammanlagt 90 unga glador i Spanien. Gladorna kommer från Storbritannien och insatsen ska försöka återetablera den spanska populationen, som minskat kraftigt på grund av illegal förgiftning. Förhoppningen är att cirkeln därmed kan slutas – under 90-talet fördes spanska röda glador till Storbritannien för att bygga upp den brittiska populationen. Insatsen blev den mest framgångsrika insatsen för rovfåglar i Europa hittills. Antalet röda glador i Storbritannien ökade från 42 häckande par 1989 till ungefär 6 000 par 2022.

Källor: DOF, Fågelåret 2019 och Eurokite

Mer att läsa