Gå till innehållet

Regeringen utsedd till årets greenwashing

Det föga åtråvärda Svenska Greenwashpriset 2023 går i år till regeringen. Anledningen är att de påstår sig driva en ambitiös och effektiv klimatpolitik samtidigt som de genomför "flera allvarliga och alarmerande försämringar av miljö- och klimatpolitiken".

I Jordens vänners årliga omröstning var i år Preem nominerade för sina gröna PR-kampanjer trots ökade fossila investeringar, samt Svenska kyrkan för sin ohållbara förvaltning och exploatering av skog. Men det var den tredje nominerade som fick flest röster; svenska regeringen.

– Att svenska regeringen tar hem Svenska Greenwashpriset visar på att det är dags att de svarar på hur de ska hjälpa Sverige genom klimatkrisen. Regeringens klimatpolitik är otillräcklig, vi kommer varken klara våra egna åtaganden enligt klimatlagen eller de åtaganden vi har gentemot EU och FN. Trots löftena om effektiv och ambitiös klimatpolitik ökar regeringen aktivt utsläppen och förvärrar klimatkrisen. Samtidigt drar man ned på klimatanpassningsbudgeten, säger Jordens Vänners ordförande Nastaran Zargari och påpekar också att det kommer få allvarliga konsekvenser att skjuta utsläppsminskningarna på framtiden.

Jordens vänners motivering till regeringens “vinst” lyder:

2023 års vinnare av Svenska Greenwashpriset, svenska regeringen, har på kort tid gjort flera allvarliga och alarmerande försämringar av miljö- och klimatpolitiken. Trots att forskarsamfundet varnar för en planetär kris med omfattande konsekvenser för allt liv på jorden till följd av klimatförändringarna väljer regeringen att riva upp styrmedel och stöd som tvärtom borde ha stärkts. Sedan den tillträdde har regeringen bland annat avvecklat Miljödepartementet, sänkt priset på fossila drivmedel, slopat bonus malus, ökat milersättningen, minskat anslagen till naturvård, gjort nedskärningar inom myndigheter som arbetar med klimatanpassning samt öppnar upp för gruvbrytning i känsliga naturområden och flaggar för ytterligare storskalig exploatering av skog och mark.

Trots detta hävdar representanter från regeringen att Sverige är och kommer att förbli ett föregångsland i den gröna omställningen. Om och om igen upprepar klimat- och miljöministern att regeringen vill driva en “ambitiös och effektiv” klimatpolitik och kommer att göra “allt de kan” för att nå de uppsatta klimatmålen.

Det är illa nog att föra en politik som hotar mänsklighetens framtid. Men när regeringen dessutom, trots invändningarna från forskarsamfundet och klimatpolitiska rådet, hävdar att de för en “effektiv och ambitiös klimatpolitik” riskerar de dessutom att rasera vår tilltro till objektiva fakta och forskning. Därför blir regeringens uppenbara lögner så mycket allvarligare.

Det är inte första gången Jordens Vänner nominerar en regering för dess grönmålning, men den nuvarande regeringen saknar motstycke. Aldrig någonsin tidigare har Sverige letts av en så klimatfientlig regering som Kristerssons. Därför är svenska regeringen en värdig vinnare av Svenska Greenwashpriset 2023.

Jordens vänners motivering

Källa: Jordens vänner

Mer att läsa