Gå till innehållet

Regeringen nominerad till green­washing­pris

Den nya regeringen, Svenska kyrkan och Preem – det är de nominerade till Jordens vänners föga åtråvärda greenwashingpriset.

– I snart 15 år har vi tillsammans med allmänheten kastat ljus över stora aktörers grönmålning. Rapport efter rapport visar att omställningen bort från fossila bränslen är brådskande för en levande planet. Samtidigt kan vi se att aktörer bakom fina och vackra gröna skyltar fortsätter öka sina utsläpp och människors mänskliga rättigheter sätts på spel. Årets nomineringar visar på att svenska regeringen, svenska kyrkan och preem inte lever upp till sina egna påstådda lovord vilket för oss längre bort från Parisavtalet och de svenska klimatmålen, säger Nastaran Zargari, ordförande i Jordens Vänner. 

De olika kandidaterna till priset och Jordens vänners motiveringar till varför de förtjänar priset:

Sveriges regering

”På kort tid har den nya svenska regeringen gjort flera allvarliga och alarmerande försämringar av miljö- och klimatpolitiken. Trots att forskarsamfundet varnar för en planetär kris med omfattande konsekvenser för allt liv på jorden till följd av klimatförändringarna väljer regeringen att riva upp styrmedel och stöd som tvärtom borde ha stärkts.”

Svenska kyrkan

“Kyrkan ska arbeta för att bygga ett gott samhälle, värna alla människors lika värde och handla med omtanke om skapelsen. Tyvärr verkar en del av skapelsen inte lika viktig att värna – den svenska skogen. Trots kyrkans värdegrund agerar de som vilket skogsbolag som helst.”

Preem

”Preem är fossilbolaget som profilerat sig som en ledande producent av förnybara bränslen. I verkligheten fortsätter Preem att producera precis lika mycket fossila bränslen som tidigare, samtidigt som de parallellmarknadsför sig som en ledande “grön” energiproducent.”

Mer information om greenwashingpriset och möjlighet att rösta på en kandidat hittas hos jordensvanner.se.

Läs även

Pr-kampanjen “Svenska skogen” årets greenwash 2022

Källa: Jordens Vänner

Mer att läsa